Wólka Wytycka – Ciekawostki lokalne (57)

Pośród drzew
„Wieś powstała pod koniec XVIII stulecia, jako osada leśna. Wskazują na to pierwotne nazwy – „Majdan Zbujno” i „Budy Majdan”, a określenie „budy” używane jest do dnia dzisiejszego. Historia osadnictwa na obszarze Wólki Wytyckiej sięga jednak kilku tysięcy lat. W trakcie prac archeologicznych znaleziono zabytki kultury świderskiej (reprezentujących łowców renifera sprzed 9.000-8.000 lat), komornickiej (8.000 lat przed Chrystusem) i janisławickiej (5.000 lat przed Chrystusem). Ze schyłku neolitu i początku epoki brązu znaleziono elementy kultury strzyżowskiej (XXII-XX w. p.n.e)”.
za: Przewodnik turystyczny, Urszulin 2012, publikacja wydana w ramach projektu: „Urszulin – po pracy, Polesie”

Z małej litery?

„Według wykazu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego z 1827 r., Wólka wytycka (pisownia oryginalna) należała do województwa podlaskiego, obwodu radzyńskiego, powiatu włodawskiego, parafii Wytyczno. Była miejscowością prywatną. Liczyła 9 domów, w których mieszkało 76 osób. Odległość od miasta obwodowego – 7 mil”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Rusini i Polacy

„Według spisu z 30 września 1921 r. miejscowość należała do gminy Wola Wereszczyńska. Posiadała 27 domów i 3 inne budynki z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 178 osób, w tym 96 mężczyzn oraz 82 kobiety, w tym 86 rzymskokatolików i 92 prawosławnych. 85 osób deklarowało narodowość polską, a 92 rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Archeologiczne wykopaliska

„W 1996 roku nadzorem archeologicznym objęto 1 ha powierzchni osady datowanej na paleolit schyłkowy – mezolit (…) W 1997 r. w trakcie prowadzonych badań uzyskano rzadko spotykany na tych terenach materiał krzemienny kultury komornickiej”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010