Wolontariusze nagrodzeni

Międzynarodowego Dzień Wolontariusza, 3 grudnia był okazją do uroczystej „Gali Wolontariatu 2017”, podczas której nagrodzono najaktywniejsze osoby, które na co dzień pomagają innym.


– Chcemy podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie na różnych płaszczyznach życia społecznego oraz zaprezentować ciekawe inicjatywy w regionie. To także okazja do spotkania z osobami, które na różne sposoby wspierają działania wolontariuszy – mówią organizatorzy gali z lubelskiego Centrum Wolontariatu. W tym roku wolontariuszami roku 2017 zostały nauczycielki i opiekunki szkolnych kół wolontariatu z powiatu włodawskiego. Wyróżnienia trafiły do Karoliny Goździewskiej – wolontariuszki Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Chorych na Parkinsona, oraz małżeństwa Magdaleny i Macieja Makarów pomagającym uchodźcom. Nagrodzono również wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim i Agnieszkę Krawiec – dziennikarkę radiową i telewizyjną, która koordynuje przygotowywanie paczek mikołajkowych dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. (EM.K.)