Wraca moda na I LO

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się I LO, Technikum Ekonomiczne i Zespół Szkół Technicznych. O dziwo, mniej uczniów niż przewidywano, jak na razie, zapisało się do II LO.
Miejscy urzędnicy przewidzieli, że do klas pierwszych chełmskich szkół ponadgimnazjalnych zapisze się około 1 200 osób. Rekrutacja trwa w najlepsze. Na razie najwięcej powodów do zadowolenia mają nauczyciele z I LO. „Czarniecki”, który jeszcze kilka lat temu z problemami „montował” pięć oddziałów, już dziś ma chętnych do blisko siedmiu klas.
Dyrektorzy szkół na naradzie z urzędnikami ustalili liczbę oddziałów, jakie poszczególne placówki utworzą w trakcie naboru. I LO dostało zgodę na sześć klas, w których naukę 1 września ma rozpocząć 192 uczniów. Niewykluczone, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem rozpoczęciem nauki w tej szkole przez tegorocznych absolwentów gimnazjów, dyrekcja I LO będzie zmuszona wystąpić do władz miasta o wydanie pozytywnej decyzji na utworzenie kolejnego oddziału. Na 3 czerwca br. „Czarnieckiego”, jako szkołę pierwszej preferencji, w elektronicznym systemie zaznaczyło 220 uczniów, z czego 126 osób dostarczyło już dokumenty papierowe. Najstarsi nauczyciele tej zasłużonej dla miasta szkoły powoli zaczynają sobie przypominać czasy, kiedy to w I LO tworzono nawet jedenaście oddziałów.
Tak dobrze nie jest natomiast w II LO, które też ma zgodę na utworzenie sześciu oddziałów i przyjęcie 192 uczniów. Jak na razie „Dreszera”, jako placówkę pierwszego wyboru, wskazało 121 osób, z których 81 dokonało pisemnego potwierdzenia.
W III LO przygotowano 96 miejsc w trzech oddziałach. Na ten moment chętnych jest na dwie klasy – 63 osoby, z czego 40 złożyło pisemne podania. Zdecydowanie lepiej wygląda nabór do technikum ekonomicznego. Plan zakładał utworzenie czterech klas i przyjęcie 128 uczniów, a już zapisanych jest 129 osób, z których 83 dostarczyło papierowe dokumenty.
W IV LO przygotowano 84 miejsca w trzech oddziałach. Obecnie wpłynęło 57 zgłoszeń z pierwszej preferencji. Do tej pory podania złożyło 31 osób.
Ze szkół technicznych najwięcej powodów do zadowolenia ma ZST. W elektronicznym systemie, placówkę tę, jako pierwszy wybór, zaznaczyło 147 uczniów, z czego 57 dostarczyło podanie na piśmie. Miejsc w technikum jest 128, ale niewykluczone, że władze miasta wydadzą zgodę na utworzenie jeszcze jednej klasy. Do szkoły zasadniczej jak na razie zgłosiło się 18 uczniów. Planowany jest jeden 36-osobowy oddział.
Nie ma paniki w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Plan zakładał utworzenie trzech oddziałów w technikum i przyjęcie 96 uczniów. Już jest zapisanych 95, z czego 28 złożyło pisemne podania. W „zawodówce” na 36 miejsc wolnych jest jeszcze 21.
108 uczniów do klas w technikum planuje przyjąć dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5. Do tej pory placówkę tę, jako szkołę pierwszej preferencji, zaznaczyło 75 uczniów, z których 40 dokonało też zgłoszenia papierowego. Do szkoły zasadniczej zapisało się 11 osób, a klasa ma liczyć 36.
Powodów do zadowolenia, póki co, nie ma w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. Dotychczas placówkę tę, jako szkołę numer jeden, wybrało 45 uczniów. Do realizacji planu, który zakłada przyjęcie do technikum 72 osób, jest jeszcze daleko. Osiemnastu kandydatów zapisało się natomiast do szkoły zasadniczej. Do utworzenia pełnej klasy potrzeba jeszcze drugie tyle.
Tegoroczni absolwenci gimnazjów muszą do 23 czerwca dokonać wyboru szkoły i złożyć pisemne w nich pisemne dokumenty. Następnie do 28 czerwca będą zobligowani dostarczyć świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie z uzyskanym wynikiem egzaminu gimnazjalnego. 4 lipca szkoły opublikują wyniki naboru. Młodzież będzie miała osiem dni na potwierdzenie woli rozpoczęcia nauki w danej placówce. 13 lipca zostaną ogłoszone ostateczne listy. (ps)