Wraca ptasia grypa

Małgorzata Kalinowska, powiatowy inspektor weterynaryjny w Krasnymstawie, ostrzega przed powrotem ptasiej grypy. Do dziś w Polsce stwierdzono aż 103 ogniska tej groźnej dla drobiu choroby.

7 kwietnia Małgorzata Kalinowska, powiatowy inspektor weterynaryjny w Krasnymstawie, rozesłała do lokalnych samorządów, a także do krasnostawskiej policji i straży pożarnej, pismo w sprawie niebezpieczeństwa pojawienia się na terenie powiatu ptasiej grypy.
– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie Polski stwierdzono do 7 kwietnia 2021 r. 103 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków i drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego – informuje M. Kalinowska i przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji.

Na terenie Polski zakazuje się np. pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, czy wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których trzymany jest drób, zwłok dzikich ptaków czy tusz ptaków łownych. Ponadto Kalinowska przypomina by utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami i w taki sposób by nie miał dostępu do wody, z której korzystają dzikie ptaki. Ważne jest też by do paszy przeznaczonej dla drobiu nie miały dostępu inne ptaki. Rolnicy powinni wyłożyć maty dezynfekujące przed wejściami do budynków, w których trzymany jest drób.

Hodowcy winni zachowywać higienę osobistą i używać w kontakcie z drobiem odzież ochronną. – W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych jak drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej – przypomina Kalinowska. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here