Wsiedlali zające

(4 listopada) Do woliery adaptacyjnej w Poczekajce (gm. Ruda-Huta) wybudowanej przez KŁ nr 23 „Szarak” Chełmie, trafiło 40 zajęcy.

Wszystko w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim na lata 2009-2020”. – Zwierzęta spędzą tu zimowe miesiące. Będą pod stałą opieką lekarzy weterynarii oraz członków koła łowieckiego, którzy zapewnią im pożywienie oraz ochronę przed drapieżnikami – mówi Mirosław Sawicki, przewodniczący zarządu PZŁ ZO w Chełmie. – W ten sposób zwierzyna ma zaadaptować się do warunków naturalnych danego terenu. Wsiedlanie zwierząt do obwodu łowieckiego w celu zasilenia populacji dziko bytującej nastąpi w zależności od pogody, okresie wczesnowiosennym lub późnozimowym – dodaje Sawicki. Celem wsiedlenia jest zahamowanie drastycznego spadku populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim oraz jej odbudowa. W ciągu ostatnich czterdziestu lat stan liczebny zajęcy w Polsce zmniejszył się prawie dziesięciokrotnie – z ponad 4,4 miliona sztuk do niespełna 500 tysięcy. Program finansowany jest ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz przez koła łowieckie, które przystąpiły do programu. (bm)