Wsiedlenia kuraków

Wrzesień to czas wsiedlania kuraków. Dla Koła Łowieckiego nr 22 w Chełmie „ChTPM” introdukcja bażantów to już wieloletnia tradycja.

W tym roku oprócz 180 bażantów Koło dodatkowo zakupiło i wsiedliło w dzierżawionych przez siebie obwodach 150 kuropatw. Zmiana charakteru upraw, pestycydy, dzikie drapieżniki, ale również wałęsające się koty były główną przyczyną załamania się populacji tych ptaków w naszym regionie. Od pewnego czasu obserwowane są jednak ich niewielkie stadka i stąd decyzja o zasileniu dzikiej populacji kuropatwami wyhodowanymi w warunkach wolierowych.

Co istotne, mimo iż ten niewielki kurak jest na liście zwierząt łownych, to jednak myśliwi z KŁ nr 22 już ponad 10 lat temu zdecydowali, że na kuropatwy polować nie będą. Ich wrześniowe wsiedlenia są po prostu wyrazem dbałości myśliwych o bioróżnorodność otaczającego nas środowiska i ważnym elementem ochrony przyrody. Darz Bór! M. Stempkowski