Wsparcie dla zabytków

Miasto przekaże ponad 176 tys. zł na odnowę detali, drzwi oraz elewacji frontu bazyliki dominikanów przy ul. Złotej

Ponad 600 tysięcy złotych dołoży miasto do odnowy lubelskich zabytków. Na największe wsparcie może liczyć klasztor dominikanów na Starym Mieście – na konserwację elewacji frontowej i detali architektonicznych bazyliki trafi blisko jedna trzecia miejskiej dotacji. Nową jakość zyskają również prywatne kamienice.
Podział dotacji na odnowę miejskich zabytków zatwierdzili na ostatniej sesji (czwartek, 27 kwietnia) lubelscy radni. W uchwale zmieniającej tegoroczny budżet jest w tej chwili 602 tysiące złotych na konserwację zabytków. Sumę uzupełnia dofinansowanie na wniosek rady dzielnicy Głusk (2 tys. zł) konserwacji polichromii kościoła św. Jakuba przy ulicy Głuskiej 145.
Chętnych na dotację na ochronę miejskich zabytków nie brakowało. – Wnioski o dofinansowanie opiewały w sumie na kwotę ok. 5 milionów złotych. Zaproponowaliśmy na każde przedsięwzięcie podobny „wskaźnik” dotacji, tj. 20 procent wartości kosztorysowej prac – mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków. Innymi słowy – pozostałe 80 procent instytucje sfinansują już z własnej kieszeni.
Główny wydatek z tej puli (ponad 176 tys. zł) pójdzie na odnowę detali, drzwi oraz elewacji frontu bazyliki Dominikanów przy ul. Złotej. Nową jakość zyska też budynek kościoła ojców kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu. Północna elewacja kościoła i północne skrzydło tutejszego klasztoru wraz z ogrodzeniami zostaną wyremontowane za ponad 72 tys. zł. Inwestycja wiąże się z rewitalizacją placu Litewskiego.
Prawie 100 tysięcy zł miasto przeznaczy na gruntowną konserwację jednej z kamienic przy ul. Olejnej. Zespół klasztorny sióstr brygidek zyska izolację przeciwwilgociową – remont parteru oszacowano na ponad 50 tys. złotych. Przewidziano również remont elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (ponad 42 tys. zł), konserwację ambony w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy Narutowicza 6 (ponad 36 tys. zł), renowację murowanego ogrodzenia zespołu zabytków przy ul. Wyszyńskiego 2 (ponad 32,5 tys. zł). Na projekt i inwentaryzację historycznego hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej ratusz przeznaczy blisko 30 tys. zł. BCH