Wspólnota pomoże?

Bieda już zajrzała do kasy gminy Sawin. W związku z trudną sytuacją wójt zwrócił się do działającej w gminie wspólnoty gruntowej o wsparcie finansowe. Wspólnota pomoże spłacić długi?


Niedawno pisaliśmy o przegranym przez gminę Sawin procesie z wykonawcą zbiornika retencyjnego w Sawinie. Gmina musi zapłacić wykonawcy ponad 5 mln zł. A to oznacza inwestycyjny paraliż. Już dzisiaj gmina musi rezygnować z udziału w projekcie dotyczącym usuwania azbestu, bo nie ma pieniędzy na wkład własny. I będzie tak przy innych inwestycjach, na które samorząd mógłby pozyskać unijne dofinansowanie.
W Sawinie pojawiły się ogłoszenia o terminie nadzwyczajnego walnego zebrania członków wspólnoty – 5 maja. Jeśli nie uzbiera się quorum, to kolejny termin walnego ustalono na 14 maja. W porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego gminie Sawin. (reb)