Współpraca z myślą o młodych

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodych mieszkańców Świdnika to główne założenie porozumienia podpisanego w ubiegłym tygodniu między Urzędem Miasta Świdnik a wojewódzką komendą OHP w Lublinie. Dzięki niemu młodzież będzie mogła skorzystać z kursów, szkoleń i staży.


Miasto Świdnik nawiązało współpracę z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Przypieczętowaniem tej kooperacji jest umowa, jaką w ubiegłym tygodniu podpisali Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika oraz Piotr Gawryszczak, komendant LWK OHP. W ramach tego porozumienia magistrat i OHP będą podejmować działania zapobiegające marginalizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Świdnika w wieku 15-24 lata.
W praktyce podpisanie umowy oznacza, że młodzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, będą mogli skorzystać z kursów doszkalających, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych itp. Przewidywane są także kilkumiesięczne staże u pracodawców i możliwość otrzymania zatrudnienia.
Jak mówił burmistrz W. Jakson, ta umowa o współpracy to zintensyfikowanie szans dla dużej grupy młodych ludzi na zdobycie nowych umiejętności zawodowych i łatwiejszego znalezienia zatrudnienia. Burmistrz podkreślał również wartość wychowawczą projektu, bo młodzi świdniczanie będą mogli liczyć również na wsparcie opiekuńcze. (w)