Współtwórz kalendarz imprez

Starostwo w Krasnymstawie przygotowuje tzw. powiatowy kalendarz imprez. O jego ostatecznym kształcie mogą współdecydować organizacje samorządowe działające na terenie powiatu.

Wnioski i sugestie dotyczące kalendarza powinny wpłynąć do starostwa do 30 września. – Następnie zostaną one usystematyzowane według następujących rodzajów: imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe i turystyczne – mówi Sławomir Kamiński, naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki starostwa powiatowego. – Będą one analizowane przez pracowników naszego wydziału, a także niezależnie przez powołaną w roku ubiegłym Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Starostwo przypomina, że wnioski należy składać w formie pisemnej do 30 września, najlepiej osobiście w wydziale obsługi klientów (pokoje 112 lub 111), pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – ul. Sobieskiego 3 lub pocztą elektroniczną na adres: oswiata@krasnystaw-powiat.pl. (k)