Wspomnienie filozofa i rektora

7 i 8 maja KUL wspominał swojego wieloletniego rektora, jednego z najwybitniejszych polskich filozofów, profesora Mieczysława Alberta Krąpca, w 10. rocznicę jego śmierci.


Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem przy jego grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej i modlitwą za śp. ojca Krąpca. Następnie o godz. 12.30 w kościele akademickim odprawiona została msza w jego intencji, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Edward Frankowski. O godz. 14. 00 w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy zaprezentowany został film z wypowiedziami śp. o. prof. Krąpca oraz wykład prof. Mieczysława Ryby o wkładzie Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Potem nastąpiło wręczenie nagród im. O.M.A. Krąpca przyznanych za prace dyplomowe oraz wręczenie nagród laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego, organizowanego przez Fundację Deo et Patriae pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP – W służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu ( w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)”. Spotkanie uświetnił koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

We wtorek, 8 maja, o godz. 19.00 w Kościele Akademickim odprawiona została kolejna msza św. za śp. o. prof. Krąpca. Natomiast o godz. 20.00 odbył się koncert „Cameraty Lubelskiej” przeplatany tekstami O. Krąpca w interpretacji Jerzego Zelnika.
Elżbieta Kasprzycka

O. profesor Krąpiec pracował na KUL 58 lat, w tym 13 lat w latach 1970- 1983 – w jednym z najtrudniejszych okresów dla tej uczelni i Polski – jako rektor. Podczas kadencji o. rektora Mieczysława Alberta Krąpca udało się reaktywować wiele zlikwidowanych wcześniej kierunków studiów. W 1981 roku został powołany Wydział Nauk Społecznych. Rozszerzono i zintensyfikowano kontakty Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi, co skutkowało licznymi odwiedzinami naukowców z wielu europejskich i amerykańskich uczelni oraz zwiększeniem możliwości wyjazdów zagranicznych dla pracowników KUL.
Współorganizatorami uroczystości byli: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Fundacja Deo et Patriae i wspomniana na początku Katedra Metafizyki. Patronat honorowy sprawował wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek.