Wśród żaru i wichur

16 stref największego ryzyka dla Lublina wskażą eksperci. Chodzi nie tylko o smog, ale też o zagrożenia klimatyczne. Wśród najbardziej niebezpiecznych dla naszego miasta zagrożeń wymienia się „wyspy ciepła” i huraganowe wiatry, a przy Bystrzycy – możliwość podtopień.


Tworzenie map zagrożeń zainicjował przed rokiem minister środowiska. Opracowują je eksperci Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i z innych instytucji. Pod lupę wzięto 44 miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
– Mapy te będą ciekawym efektem analiz. Dla Lublina powstanie 16 takich map. Dzięki rozpoznaniu zagrożeń oraz ryzyka z nimi związanego, w dalszej części prac nad Miejskim Planem Adaptacji możliwe będzie wybranie odpowiednich działań, które pozwolą na dostosowanie Lublina do zmieniających się warunków klimatycznych – mówi Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska.
Obok smogu głównym zagrożeniem dla naszego miasta są tzw. wyspy ciepła. Powstają one podczas upałów w miejscach gęsto zabudowanych, pozbawionych zieleni. Temperatura tam może być tam znacznie wyższa niż w innych częściach Lublina, i w znacznej mierze może zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Według danych Państwowego Instytutu Badawczego oraz na podstawie analizy danych atmosferycznych z ostatnich 35 lat okazuje się, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będzie wzrastać. Np. lublinianom znowu dadzą się we znaki ponad 30-stopniowe upały, ulewy czy silne wiatry. Może to powodować wiele problemów, np. zalania i niszczenie budynków, powodzie i susze.
– Wszyscy pamiętamy ubiegłoroczne nawałnice, których skutki odczuliśmy na lubelskich ulicach, w parkach i skwerach. Porozumienie z ministrem środowiska o udziale miasta w opracowaniu planów adaptacji do zmian klimatycznych będzie skutkować stworzeniem planu i wypracowaniem konkretnych rozwiązań. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani i odporni na ekstremalne zjawiska klimatyczne. Miasto będzie bezpieczne i przystosowane do różnych sytuacji i zagrożeń – informuje Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.
Uwagi i wnioski można składać do 23 lutego nie tylko w kwestii smogu. – Należy korzystać z formularza na stronie 44mpa.pl/konsultacje-spoleczne lub bezpośrednio, składając je w formie pisemnej w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14 – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.
Projekt zakończy się w styczniu 2019 roku. BCH, Joanna Niećko