Wybierzemy przez Internet

Niebawem ruszy kolejna edycja chełmskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku składanie wniosków i głosowanie odbywać się będzie również przez Internet. Urzędnicy spodziewają się większej liczby zgłoszonych inwestycji i lepszej frekwencji podczas głosowania.

Zbliża się czwarta edycja budżetu obywatelskiego. Po raz drugi wybierać będziemy spośród zadań przypisanych do 10 rejonów Chełma (wcześniej były tylko 4 okręgi). To także drugi rok, gdy do podziału jest zwiększona pula pieniędzy – 2,5 mln zł, a więc po ćwierć miliona na każde osiedle. Po raz pierwszy natomiast mieszkańcy będą mogli przez Internet zgłosić zadanie inwestycyjne i głosować.
– Jesteśmy na etapie przygotowań do uruchomienia platformy internetowej, która będzie nie tylko kompendium wiedzy o zasadach chełmskiego budżetu obywatelskiego, ale przede wszystkim umożliwi mieszkańcom aktywny udział w tym przedsięwzięciu bez konieczności wychodzenia z domu – mówi Agata Fisz prezydent Chełma. – Zarówno do składania wniosków dla nowych inwestycji, jak i do głosowania, wystarczy komputer lub inne urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci. Weryfikacja odbywać się będzie za pomocą numeru pesel mieszkańca.
Jak zapewnia prezydent Fisz, wprowadzenie elektronicznej formy udziału w budżecie obywatelskim nie oznacza, iż miasto zrezygnuje z dotychczasowej metody składania wniosków i głosowania. Wciąż dostępne będą papierowe formularze, które wypełnione ręcznie można będzie złożyć w urzędzie miasta. Także głosowanie ma odbywać się w taki sam sposób jak dotychczas – na wydawanych w siedzibie urzędu, po okazaniu dowodu tożsamości, kartach do głosowania.
– Każdy mieszkaniec sam zdecyduje, z jakiej formy chce skorzystać – podkreśla A. Fisz. – Część osób z powodu przyzwyczajenia, albo braku komputera lub dostępu do Internetu, wybierze formę papierową i właśnie dla nich pozostawiamy taką możliwość. Sądzę jednak, iż więcej będzie głosów oddanych przez Internet. Powinno to wpłynąć na jeszcze większą popularność budżetu obywatelskiego, a przez to na znaczący wzrost frekwencji w głosowaniu.
Szczegóły dotyczące przygotowywanej przez miasto platformy internetowej, termin jej uruchomienia oraz daty rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego będą znane w najbliższych tygodniach. Wstępnie planowany termin głosowania ma pokrywać się mniej więcej z tymi z lat poprzednich, a więc we wrześniu.
* * *
Budżet obywatelski to forma podziału części miejskiego budżetu, w której to sami mieszkańcy najpierw zgłaszają propozycje inwestycji, a następnie – w ogólnodostępnym głosowaniu – wybierają te najważniejsze, przez to najbardziej popularne (o wyborze zadania decyduje ilość oddanych głosów). O liczbie inwestycji przeznaczonych do realizacji decyduje także ich wartość. Jeśli w danym okręgu wygra zadanie o szacowanych kosztach 250 tys. zł (tyle wynosi maksymalna wartość inwestycji dla każdego z 10 osiedli), kolejne pod względem liczby głosów nie ma szans, by znaleźć się w budżecie. Jeśli natomiast koszt inwestycji, która uzyska największą liczbę głosów, wyniesie np. 100 tys. zł, do realizacji zostaną zakwalifikowane także inne zadania, których łączna wartość nie przekroczy pozostałych dostępnych funduszy. Dzięki temu do tegorocznej edycji chełmskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy wybrali łącznie 20 zadań. Warunkiem udziału w głosowaniu jest ukończenie 16. roku życia. Głosować możemy tylko na inwestycje znajdujące się w naszym rejonie zamieszkania. (ptr)