Wybiorą mniej radnych?

Maleje liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego. Może okazać się, że w kolejnej kadencji rada powiatu będzie liczyć nie dziewiętnastu, a siedemnastu radnych…

Gdy w 2018 roku wybierano obecnych radnych, powiat krasnostawski liczył 64 837 mieszkańców. Z każdym rokiem ta liczba malała. Według danych statystycznych na koniec 2019 roku w powiecie krasnostawskim zamieszkiwało 63 258 zł. W ciągu nieco ponad roku liczba mieszkańców spadła zatem o ponad 1 500 osób!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 30 czerwca 2020 r., powiat krasnostawski liczył sobie 62 940 osób. Liczba mieszkańców w ciągu pół roku zmalała „zaledwie” o 300 osób. Należy jednak pamiętać, że w marcu 2020 roku rozpoczęła się pandemia Covid-19, która na pewno wyhamowała spadek liczby mieszkańców w powiecie. W połowie 2021 roku powiat krasnostawski zamieszkiwało już 62 165 mieszkańców. Łatwo zatem policzyć, że w ciągu roku ubyło blisko 700 mieszkańców. Na koniec minionego roku, według nieoficjalnych informacji, powiat liczył sobie nieco ponad 61 500 osób.

Prognozy dla powiatu krasnostawskiego są niekorzystne. W 2030 roku w powiecie na stałe ma żyć około 58,7 tys., w 2035 – 56,2 tys., a w 2050 roku – tylko nieco ponad 48 tys. Niewykluczone jednak, że ten spadek liczby mieszkańców będzie znacznie szybszy. Ludzie, zwłaszcza młodzi, opuszczają Krasnystaw i krasnostawskie gminy głównie z powodu braku atrakcyjnych ofert pracy. Dużo problemów jest też na rynku mieszkaniowym. Nowych budynków nie przybywa, a na rynku wtórnym mieszkań jest bardzo mało.

– Zauważamy ten problem, niestety, ludzie opuszczają nasz region, ale to nie dotyczy tylko powiatu krasnostawskiego. W innych, ościennych, jest podobnie. Jestem przekonany, że gdyby powstały zakłady pracy, powstrzymałyby one wyjazdy ludzi za chlebem – uważa starosta krasnostawski, Andrzej Leńczuk.

Zmniejszająca się liczba mieszkańców może spowodować, że w kolejnych wyborach samorządowych w radzie powiatu krasnostawskiego zasiądzie nie dziewiętnastu, a siedemnastu radnych. Zgodnie z prawem w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców wybiera się 15 radnych. Na każde rozpoczęte 20 000 mieszkańców w powiecie przypada dwóch kolejnych radnych. Jeśli zatem liczba mieszkańców spadnie poniżej 60 000, rada powiatu krasnostawskiego będzie liczyła siedemnastu radnych.

Władze powiatu krasnostawskiego mają nadzieję, że do najbliższych wyborów liczba mieszkańców w powiecie w dalszym ciągu będzie wynosiła powyżej 60 000. – Jeśli to się zmieni i spadnie ona poniżej 60 tys., będziemy musieli przygotować uchwałę o nowym podziale mandatów na poszczególne okręgi – mówi z kolei Marek Nowosadzki, wicestarosta powiatu.

Powiat krasnostawski jest podzielony na cztery okręgi wyborcze. Pierwszy skupia gminę Krasnystaw, Łopiennik Górny i Fajsławice. Okręg nr 2 to całe miasto Krasnystaw, okręg nr 3 swoim zasięgiem obejmuje Izbicę, Siennicę Różaną i Kraśniczyn, a okręg nr 4 – Żółkiewkę, Gorzków i Rudnik. W trzech pierwszych wybiera się po pięciu radnych, w czwartym natomiast czterech. (ps)