Przed wyborem drogi życia

Lubelski Salon Maturzystów 2017

Tłumy uczniów ostatnich klas liceów i techników odwiedziły w minionym tygodniu Uniwersytet Przyrodniczy, który w tym roku był współorganizatorem Lubelskiego Salonu Maturzystów.


Oprócz lubelskich uczelni brały w nim udział szkoły wyższe z całego kraju, a nawet z zagranicy. W naszym województwie do matury w 2018 r. przystąpi ponad 18 tysięcy osób. To właśnie dla nich Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała kolejną już, 11. edycję Lubelskiego Salonu Maturzystów.
Uczestników powitała prorektor, prof. Halina Buczkowska (UP), życząc dobrych wyborów, jeśli chodzi o drogę edukacji, a także zachęciła do studiowania na uniwersytecie. Symboliczną wstęgę przecięli członkowie Komitetu Honorowego: dyrektor OKE w Krakowie Lech Gawryłow oraz prof. Alina Orłowska prorektor UMCS a także prof. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej.
Przyszli maturzyści mogli się zorientować w ofertach poszczególnych uczelni, dowiedzieć się od ekspertów, czym kierować się przy wyborze kierunku kształcenia, jak przygotowywać się i jak zdawać egzaminy, poznać programy stypendialne i informacje o pomocy materialnej. W programie znalazła się też prelekcja o narzędziach komunikacji, które są bardzo pomocne np. przy zdawaniu matury ustnej.
Można było również wymienić doświadczenia z absolwentami brytyjskich uniwersytetów.
Joanna Niećko