Wybory w ChSM

Dwudziestu jeden kandydatów zgłosiło się do rady nadzorczej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miejsc jest jedenaście. Z obecnych jej członków aż siedem osób nie może ponownie kandydować, bo zgodnie ze statutem ChSM w radzie można zasiadać przez dwie kadencje z rzędu.

 

Tradycyjnie walne w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało podzielone na cztery części. Pierwszego dnia, 6 czerwca w ZSO nr 1 przy ul. Wołyńskiej, spotkają się mieszkańcy osiedli Śródmieście oraz Słowackiego i Kolejowej. Dzień później w ZSO nr 8 przy ul. Połanieckiej będą debatować członkowie ChSM z osiedla XXX-lecie. W środę 8 czerwca na walne przyjdą mieszkańcy osiedla Kościuszki, a w czwartek – Słoneczne i Sikorskiego. Oba spotkania odbędą się również w sali gimnastycznej ZSO nr 8, a rozpoczęcie wszystkich zebrań zaplanowano na 16.30.
Głównym punktem obrad będą wybory do rady nadzorczej. Obecnej trzyletnia kadencja dobiega końca. Wiadomo, że dojdzie do zmiany na stanowisku przewodniczącego rady. Edyta Korniszuk, która pełni tę funkcję, nie może ponownie ubiegać się o wybór, bo zgodnie ze statutem Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członek rady nadzorczej może w niej zasiadać maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu. W nowej radzie, z tych właśnie przyczyn, na pewno zabraknie jeszcze: Moniki Posturzyńskiej, Władysława Grela, Czesława Ożoga, Janiny Dymińskiej, Janiny Kudły i Ryszarda Czyżmy.

 

Do nowej rady nadzorczej zgłosiło się dwudziestu jeden kandydatów. Wśród nich nie brakuje osób, które zasiadały w niej w poprzednich latach. Są to m.in. Mirosława Chrząstek – była przewodnicząca, Andrzej Suski, Elżbieta Wolińska, Krystyna Aleksandrowicz, czy Marek Adamczyk. Pełną listę kandydatów publikujemy na stronie 15.
Rada nadzorcza ChSM będzie liczyła 11 osób. Nie zanosi się natomiast na zmiany we władzach spółdzielni. Nic nie wskazuje na to, by prezes Ewa Jaszczuk czy wiceprezesi Maciej Cieślak i Natalia Gołub mieli stracić zajmowane stanowiska.
Oprócz wyborów do rady nadzorczej mieszkańcy wytypują dwóch przedstawicieli ChSM na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości. Będą też głosować m.in. nad udzieleniem absolutorium zarządowi spółdzielni. (ptr)