Wybory za wyborami

Już za tydzień, 30 sierpnia, w gminie Gorzków odbędą się wybory uzupełniające do rady gminy. O mandat powalczą Iwona Lis i Ryszard Wiącek. Na tym nie koniec emocji, bo na 25 października komisarz wyznaczył w Gorzkowie termin kolejnych wyborów uzupełniających.

Kilka tygodni temu z mandatu radnej gminy Gorzków zrezygnowała Małgorzata Fidecka. Przez ponad rok reprezentowała w radzie mieszkańców okręgu Gorzków Wieś. O zwolnione przez nią miejsce w radzie ubiega się dwoje kandydatów: Iwona Lis – sołtys wsi – Ryszard Wiącek – rolnik. Od kilku tygodni oboje drą ze sobą koty. Wiącek uważa, że w kampanię wyborczą Iwony Lis zaangażowały się gminne struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego, z wójtem Markiem Kasprzakiem na czele.

Według niego, wójtowi zależy na tym, by do rady weszła sołtys. Wtedy Kasprzak zyskałby w radzie sojuszniczkę. Faktem jest, że w radzie gminy Gorzków większość rajców nie sprzyja obecnemu wójtowi tak, jak to miało miejsce w poprzednich kadencjach. Najlepszym dowodem na to jest niepodjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za 2018 rok.

Każdy zatem głos jest na wagę złota. Wiącek nie może też zrozumieć, dlaczego w Gminnej Komisji Wyborczej zasiądzie aż sześciu przedstawicieli desygnowanych przez komitet wyborczy kontrkandydatki. On sam będzie miał w niej troje reprezentantów. Członków komisji wybrano w drodze losowania. Uważa, że nie jest to sprawiedliwe, by jeden kandydat miał dwukrotnie więcej swoich przedstawicieli w komisji, niż drugi. – Szanse powinny być wyrównane – przekonywał już na łamach „Nowego Tygodnia” Wiącek. – To są wybory i każdy każdemu musi patrzeć na ręce. Jego kontrkandydatkę zarzuty oburzyły.

– Mój kontrkandydat pisząc, iż obawia się niedemokratycznych wyborów oraz insynuując oszustwo już podczas losowania członków Gminnej Komisji Wyborczej, nie wie chyba, czym owa Komisja się zajmuje – mówi I. Lis. Lis stanowczo zaprzecza też, jakoby miała być popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak mówi, nie należy do żadnej partii politycznej. – Nie wiem też, kto mnie popiera, a kto popiera mojego konkurenta. Na tym polega demokracja, że ludzie mogą wybierać, kogo chcą – przekonuje.

Głosowanie już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia.

Na tym jednak nie koniec wyborów uzupełniających w gminie Gorzków. W ostatnich dniach lipca, o czym pisaliśmy, z mandatu radnego zrezygnował były przewodniczący rady Dariusz Stasieczek. Reprezentował część wsi Orchowiec i miejscowość Bogusław. Tu wybory nowego radnego odbędą się 25 października.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Chełmie do 31 sierpnia w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, od 7:30 do 15:30. (k)