Wybrała mandat radnej

Nowo wybrana chełmska radna, Elżbieta Ćwir, rezygnuje z funkcji zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Zgodnie z prawem, nie może łączyć obu funkcji.

Elżbieta Ćwir została radną miejską, kandydując z komitetu wyborczego Agaty Fisz „Postaw na Chełm”. Na co dzień pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Ponieważ radny nie może być ani dyrektorem, ani zastępcą dyrektora w żadnej jednostce podległej miastu, E. Ćwir musiała dokonać wyboru.

Zdecydowała się sprawować mandat radnej. Dyrektor SP nr 7, Wiesław Podgórski, wystąpił do Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie o wydanie opinii dotyczącej powołania nowego zastępcy. Ma nim być Agnieszka Zapora, doświadczona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. (s)