Wybrali panią sołtys

We wtorek (23 stycznia) odbyło się wyborcze zebranie wiejskie w Nowosiółkach-Kolonii (gmina Chełm). Frekwencja nie dopisała – spośród 221 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa na wybory stawiła się garstka (39 osób, czyli zaledwie 17,64 proc. ogółu).


Na stanowisko nowej sołtys po zmarłej w listopadzie 2017 roku Stanisławie Kowalik, która sprawowała urząd sołtysa wsi przez 15 lat, zebrani mieszkańcy zgłosili dwie kandydatki: Dorotę Ulrych i Ewę Wójcik. Decyzją większości (37 głosów „za” w tajnym głosowaniu) wygrała Dorota Ulrych. (pc)