Wybrali prezesa

(10 maja) W gminie Chełm Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gminy ma nowego prezesa i sekretarza.

 

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłego prezesa Józefa Bartoszuka, Franciszek Golik – prezes Zarządu Okręgu ZKRPiBWP, oficjalnie podziękował władzom gminy za odsłonięcie w lipcu ub. roku w Rożdżałowie tablicy upamiętniającej poległego podczas działań wojennych pilota Antoniego Ostowicza.
Po przedstawieniu zmiany statutu Związku Kombatantów (uwzględniającej od tej pory możliwość przyjmowania członków wspierających na członków nadzwyczajnych) jednogłośnie wybrano nowego prezesa Zarządu Koła Gminnego. Został nim urodzony w 1930 r. Jan Wolski. Pełne wybory zarządu odbędą się w 2017 r., ale zebrani wybrali już Mirosława Mysika na sekretarza zarządu koła. Poza nimi w skład zarządu wchodzą: Helena Borkowska (wiceprezes), Antonina Farima (skarbnik), Marianna Nafalska, Wanda Grusza i Stanisława Kuśniewska. Komisję rewizyjną tworzą: Henryk Kazański (przewodniczący) oraz Jan Orzechowski, Stefan Łękawski i Irena Wacht.
Uczestnicy wtorkowego posiedzenia nie zapomnieli o Cichociemnym ze Strupina Dużego. Ppor. Wiktor Karamać (nazwisko konspiracyjne: Łukasz Witkowski) to bohater II wojny światowej i okresu powojennego, dlatego na wniosek Golika powołano Komitet Honorowy uczczenia jego pamięci. Przewodniczącym został Ryszard Mielniczuk, a w skład weszli: Wiesław Kociuba, Artur Kubacki, Jan Wolski, Ewa Grusza, Antonina Farima, Lech Lepianko, Mirosław Mysiak, Franciszek Golik i Monika Pokrzycka (członek roddziny zmarłego podporucznika). (pc)