Wyburzą, żeby wybudować rondo?

Budowa projektowanego właśnie ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Szkolnej i Kołowrót w Krasnymstawie wiązać się będzie z wyburzeniem kilku nieruchomości. Kto ma powody do niepokoju? Nieoficjalnie mówi się o właścicielach dwóch domów i sklepu „Świt”.

Planowane rondo ma związek z budową nowego mostu na rzece Wieprz. Miasto ma już jego projekt i pozwolenie na budowę, ale z ogłoszeniem przetargu czeka na pozyskanie dofinansowania. Burmistrz Robert Kościuk od początku nie ukrywał, że bez funduszy zewnętrznych miasto nie będzie w stanie zrealizować tak potężnej inwestycji.

Nowa przeprawa przez Wieprz ma połączyć ulice Gawryłowa oraz Nieczaja. W ramach inwestycji ma być również wybudowana droga dojazdowa od ulicy Nieczaja do Kaczej. To jednak nie wszystko. Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Szkolnej i Kołowrót ma powstać nowe rondo. Jego budowa, zdaniem starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka, jest jak najbardziej zasadna, bo przez nowy most ma być poprowadzony ruch samochodów ciężarowych.

Budowa ronda o gabarytach przystosowanych do ciężarówek zapewne będzie wymagać wyburzenia stojących najbliżej skrzyżowania budynków. Których?

– W związku z tym, że rondo u zbiegu ulic Kościuszki, Kołowrót i Szkolna jest jeszcze w fazie projektowania, dopiero po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej możliwe będzie wskazanie zakresu wywłaszczeń pod tę inwestycję – mówi A. Leńczuk. – Zgodnie z ustaleniami z burmistrzem Krasnegostawu dokumentacja jest wykonywana na prośbę miasta z założeniem zminimalizowania ilości wyburzeń i wywłaszczeń gruntów, w związku z zamiarem realizacji inwestycji w ramach budowy nowej przeprawy mostowej przez miasto.

Nieoficjalnie mówi się, że dwa domy stojące najbliżej skrzyżowania ulic Kościuszki, Kołowrót i Szkolna oraz należący do krasnostawskiego Społem sklep spożywczy „Świt” mogą mocno kolidować z planowanym rondem i bez ich wyburzenia inwestycja nie dojdzie do skutku. (s)