Wyciągnęła nagrodę z prosa

Dr inż. Anna Jakubczyk z Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została laureatem V edycji konkursu „Iuventus Plus”.
W konkursie, będącym programem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożono 894 wnioski. Nagrodzono 56 osób z całej Polski, a nagroda dr. Jakubczyk jest jedyną dla lubelskiego ośrodka naukowego. Nasza badaczka zgłosiła projekt polegający na śledzeniu procesu uwalniania biologicznie aktywnych peptydów z białek żywności. Swoje badania oparła na ziarnach prosa. Tego rodzaju badania są szczególnie istotne w przypadku produkcji dodatków do żywności czy nowych preparatów żywności specjalnego przeznaczenia.

Całkowity koszt nagrodzonego projektu dr Jakubczyk wynosi 280 000 zł. Celem programu „Iuventus Plus” jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych. Program ma promować młodych i zdolnych naukowców oraz popularyzować wyniki ich badań. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło w tym roku 15 mln złotych.