Do wydania dziesięć miliardów

W samorządzie, najpierw w Chełmie, potem w Lublinie, pracuje już ponad 20 lat. Będąc szefową Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, z powodzeniem uruchomiła w województwie lubelskim program Kapitał Ludzki. Od ponad miesiąca Iwona Nakielska, bo o niej mowa, jest nowym dyrektorem Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Pani awans nikogo nie powinien dziwić. Tworzony i kierowany wcześniej przez panią Departament Europejskiego Funduszu Społecznego był chwalony i wyróżniany jako jeden z najlepszych w kraju, a w nagrodę za terminowe i efektywne wykorzystanie przyznanej województwu puli 570 mln euro nasz region dostał dodatkowe 84 mln zł, najwięcej spośród wyróżnionych województw!
– Dzięki zaangażowaniu całego zespołu zbudowaliśmy od podstaw struktury departamentu. Udało nam się wdrożyć procedury, które się sprawdziły. Zresztą one były aktualizowane już po pierwszych rozstrzygnięciach. Od razu analizowaliśmy, co należy poprawić. Efektywność, sprawność, wyjście naprzeciw beneficjenta to było najważniejsze. Braliśmy na siebie dużo problemów jako instytucja, choćby proces opracowania dokumentacji, który był na pierwszy rzut oka obszerny i nieczytelny. Tam był jednak zbiór różnych istotnych informacji żeby nie było niedomówień i nadinterpretacji. Dochodziliśmy krok po kroku do tego, by jak najlepiej wspomóc beneficjenta informacją. W kraju byliśmy stawiani za przykład dobrych praktyk, a nasze procedury i rozwiązania były brane pod uwagę i stosowane w innych województwach.

Ile osób na Lubelszczyźnie skorzystało z pomocy w programie Kapitał Ludzki?
– Grupa docelowa liczyła ponad 500 tysięcy osób. Objęły ją działania wdrażane przez Departament EFS i Wojewódzki Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, działania adaptacyjne w kierunku wzrostu przedsiębiorczości i edukacji.

Ile wydatkowano środków?
– Aż 2 miliardy złotych.

Teraz optyka, jeśli chodzi o pomoc w programie Kapitał Ludzki, nieco zmienia się…
Mówimy, że nie wydajemy pieniędzy na ludzi, ale inwestujemy w kapitał społeczny. Podchodzimy do tego zagadnienia szerzej. Po drodze rozwiązujemy różne tematy. Pojawia się choćby bardzo modna ostatnio kwestia rewitalizacji. Wsparcie ma mieć charakter społeczny – odbudowa terenów zdegradowanych: (budynki, ulice, chodniki, place zabaw) ma wzmocnić jakość życia społeczeństwa . To na obszarach zdegradowanych najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość czy wysokie bezrobocie, dlatego wsparcie ma służyć nie tylko estetyce kamienicy, ale ma mieć ludzki, społeczny wymiar nie tylko w znaczeniu gospodarczym i to jest mocno podkreślane: Człowiek jest najważniejszy. Co do środków w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 przeznaczonych na rewitalizację, to otrzyma je aż 38 gmin i największe miasta w regionie: Lublin, Puławy, Chełm i Biała Podlaska.

RPO w obecnej perspektywie 2014-2020 wygląda nieco inaczej niż w poprzedniej.
– Tak, teraz dysponujemy dwoma funduszami: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, czyli na inwestycje oraz na miękkie działania skierowane na inwestycje w człowieka czyli Europejskim Funduszem Społecznym. Teraz EFS jest instrumentem w RPO. Wcześniej byliśmy zarządzani centralnie i byliśmy programem sektorowym, nie było takiego związku z RPO.
Ile środków w perspektywie 2014-2020 trafi do beneficjentów?
– Z EFRR i EFS blisko 10 miliardów złotych. Do tego dochodzi zaangażowanie ze strony wnioskodawców, bo teraz każdy musi się do czegoś dołożyć, żeby się identyfikować i zachować trwałość. Dla mnie oba fundusze są równie ważne – nie ma gorszego czy lepszego.

Jak wygląda Regionalny Program Operacyjny w 2016 roku w województwie lubelskim?
– To 25 konkursów, z których sześć ogłoszonych zostało jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Część, w tym cztery konkursy EFS, zostały już rozstrzygnięte. Za chwilę, do końca wakacji, możemy spodziewać się zakończenia pięciu kolejnych EFFR-wych. To działania w zakresie między innymi w zakresie infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej, gospodarki wodno-ściekowej i dziedzictwa kulturowego w ujęciu lokalnym i regionalnym. Jednocześnie trwa 11 konkursów. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs EFFR z działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE (od red. odnawialne źródła energii: solary, fotowoltaika). Nabór zakończył się 14 czerwca. Wpłynęło ponad 300 wniosków. To największy tegoroczny konkurs z alokacją ponad 429 milionów. 30 czerwca LAWP rozpoczął z kolei nabór wniosków na działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP dedykowany mikro- i małym przedsiębiorstwom. Beneficjenci mogą liczyć aż na blisko 282 miliony wsparcia. Konkurs z tego działania dla średnich przedsiębiorstw z alokacją prawie 188 mln ogłoszony zostanie pod koniec roku.

Jednym zdaniem na brak pracy w Departamentach Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz LAWP narzekać nie możecie?
– To prawda. Tegoroczne wakacje są wyjątkowo gorące i to nie tylko dla nas, ale i tych, którzy ubiegają się o unijną pomoc.
Dziękujemy za rozmowę