Wyedukowani rowerowo

Uczniowie poznawali zasady poruszania się na drodze, ćwiczyli manewry w specjalnie przygotowanych miasteczkach rowerowych, a na koniec z instruktorami jeździli po miejskich ulicach. W minionym tygodniu zakończyli cykl szkoleń. Teraz przed nimi egzaminy na kartę rowerową.
Przedstawiciele policji już od dłuższego czasu zwracali uwagę, że najmłodsi rowerzyści często nie wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Urzędnicy postanowili więc wprowadzić do świdnickich szkół edukację rowerową. W zeszłym roku zajęcia pilotażowe dla świdnickich uczniów przeprowadzili instruktorzy ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. W tym roku edukacją zajęło się Miejskie Centrum Profilaktyki i służby mundurowe. Szkolenia rozpoczęły się w kwietniu i zostało nimi objętych 312 uczniów klas czwartych podzielonych na 31 grup. W miniony wtorek program został uroczyście podsumowany.
– Pomysł, jaki przyświecał organizatorom, polegał na tym, aby poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, zwiększyć poziom wiedzy o ruchu drogowym ale również uświadomić dzieciom zagrożenia – mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu. – Ponadto chcemy, żeby wszyscy uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu na kartę rowerową i aby go zdali! Przy czym przystąpienie do egzaminu pozostawiamy do decyzji dzieci i rodziców. Zrealizowane zajęcia obejmowały 3 etapy, a udział w nich był nieobowiązkowy.


Czwartoklasiści rozpoczęli swoją przygodę z edukacją rowerową od zajęć teoretycznych w ramach wychowania komunikacyjnego. Na lekcjach poznawali podstawy ruchu drogowego czy zasady udzielania pierwszej pomocy. Czekały na nich także warsztaty z mechaniki rowerowej. Czwartoklasiści uczyli się na nich m.in., jak zmienić dętkę, oponę, jak odblokować zacięty łańcuch czy nareperować zepsute hamulce.
Na tym jednak nie koniec. Na uczniów czekało również dużo zajęć „w terenie”. Rozpoczęli od ćwiczenia na szkolnych placach, pod okiem policji i nauczycieli. Na specjalnie przygotowanych torach uczyli się pokonywać skrzyżowania, poznawali znaczenie znaków drogowych i uczyli się właściwego zachowania w ruchu ulicznym. Ostatnim elementem programu były wspólne wyjazdy z policją i strażą miejską na miejskie drogi. Wszyscy uczniowie mieli na głowach kaski i kamizelki odblaskowe. Po zakończeniu zajęć młodzi cykliści deklarowali, że chcą zdawać egzamin na kartę rowerową. Te w szkołach rozpoczną się w połowie czerwca. Z kolei przedstawiciele ratusza zapowiadają, że program na stałe wejdzie do świdnickich szkół.
– Już wiemy, że program jest pozytywnie odbierany przez dzieci i rodziców, w związku z tym nie będzie to akcja jednorazowa, a cykliczna – mówi Łukasz Reszka. – Dodatkową atrakcją dla dzieci i jednocześnie niespodzianką było to, że w ramach programu każdy uczestnik otrzymał na własność kamizelkę i kask rowerowy.(kal)