Wygodniej do pól

Gmina Łopiennik Górny zakończyła inwestycję pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gliniska”. Zadanie wykonano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

– Prace wykonane zostały na drodze zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 252 w obrębie Gliniska, o szerokości jezdni 3 m z poboczami o szerokości 0,5 m, na odcinku o długości 138 m – informuje Karol Stęplowski, wicewójt Łopiennika Gornego.

Inwestycja polegała m.in. na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu koryta i konstrukcji pod poszerzenie istniejącego utwardzenia, wykonaniu wzmocnienia istniejącej podbudowy i podsypki cementowo-piaskowej. Prace pochłonęły 81 tys. zł, dotacja z urzędu wojewódzkiego – 48 tys. zł. (k)