Wygodniej i bezpieczniej

W tym roku na terenie gminy Wyryki zostały zrealizowane dwa zadania we współpracy tamtejszego samorządu z powiatem włodawskim. W Zahajkach przebudowano drogę, zaś przy cmentarzu w Lubieniu powstał utwardzony parking.

– Przebudowa drogi powiatowej w Zahajkach na odcinku 225 metrów polegała na wykonaniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z asfaltu na jezdni wraz z wykonaniem odwodnienia i chodnika wzdłuż przebudowywanego odcinka – mówi wójt Wyryk, Mirosław Torbicz. – Wszystkie zrealizowane czynności mają na celu odprowadzenie wody z obrębu skrzyżowania oraz poprawienie bezpieczeństwa, w szczególności dzięki wybudowaniu chodnika.

Wcześniej została zrealizowana inna bardzo potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja – parking z kostki betonowej przy cmentarzu w Lubieniu. Ma on 53 miejsca postojowe usytuowane wzdłuż ogrodzenia cmentarza i powierzchnię blisko 800 metrów kwadratowych.

Wykonanie go było konieczne, ponieważ fatalny stan tego miejsca sprawiał, że samochody odwiedzających groby bliskich dosłownie grzęzły w błocie – dodaje wójt. Czynności związane z realizacją zadań prowadził Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. Zostały one sfinansowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz gminę Wyryki. (b)