Wyjątkowa rocznica na KUL

8 grudnia przypadła 98. rocznica pierwszej inauguracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – pierwszej uczelni, która powstała w odrodzonej po latach rozbiorów Polsce, pierwszego uniwersytetu katolickiego w tej części Europy oraz najstarszej lubelskiej uczelni.
Wówczas studia na czterech wydziałach: teologicznym, prawa kanonicznego i nauk moralnych, prawa i nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk humanistycznych rozpoczęło 399 studentów. Pierwszą siedzibą uniwersytetu był gmach Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Honorowym gościem rocznicowych uroczystości był naukowiec, polityk i działacz społeczny – prof. Alicja Grześkowiak. W auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość nadania jej honorowego tytułu KUL Deo at Patriae deditus. Pani profesor jest prawnikiem, byłym marszałkiem Senatu. W latach 1989-1991 była przewodniczącą Komisji Konstytucyjnej Senatu RP, a następnie od 1993 do 1997 członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny, członkiem Papieskiej Akademii Życia, Damą Zakonu Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie. W latach 1990-2010 kierowała Katedrą Prawa Karnego KUL.
Obchody rocznicowe zakończył koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KUL-owskie wieczory z muzyką. W niedzielę 11 grudnia w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego z nadzwyczajnym koncertem kameralnym wystąpił Lutosławski Quartet, który wykonał utwory Beethovena, Markowicza i Brahmsa.
MG