Wykształcą sobie lekarzy?

Zarząd powiatu krasnostawskiego przygotował projekt uchwały w sprawie utworzenia stypendiów dla studentów kształcących się w szkołach wyższych na kierunku lekarskim.

– Stypendium będzie formą zachęcenia studentów medycyny do podjęcia pracy w krasnostawskim szpitalu – mówi Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. Uchwała zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez członków komisji ochrony zdrowia i polityki społecznej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia.

Stypendium – czyli pomoc materialna w formie finansowej – przyznawane jest w trybie naboru wniosków o jego przyznanie oraz wypłacane ze środków budżetu powiatu krasnostawskiego wybranym przez specjalną komisję stypendialną studentom.

– Jednym z podstawowych warunków jest jednak zobowiązanie się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium – dowiadujemy się. Powyższy projekt uchwały będzie podjęty przez radę powiatu na sesji jeszcze w tym roku. (k)