Wykształcą za darmo

Nowe Centrum Kształcenia Edukator cały czas prowadzi rekrutację. Mogą się w nim uczyć wszyscy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje albo zdobyć zawód.

Pozwala to na pogodzenie nauki z pracą zarobkową i życiem rodzinnym słuchaczy.
Zajęcia w nowej szkole zaczną się od września, ale rekrutacja ciągle trwa. Nauka w Centrum Kształcenia Edukator będzie się odbywać systemem zaocznym, co drugi weekend w miesiącu.
Absolwenci gimnazjum, ZSZ lub 8-letniej szkoły podstawowej mogą bezpłatnie pobierać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, a osoby posiadające wykształcenie średnie (także bez matury) Policealnej Szkole Zawodowej.
Do szkoły mogą zapisać się wszyscy, bez względu na wiek. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące umożliwia zdobycie wykształcenia średniego oraz zdanie egzaminu dojrzałości. Policealna Szkoła Zawodowa w dwuletnim cyklu nauki pozwala zdobyć tytuł technika w dziedzinach: rachunkowość, informatyka, administracja, BHP, ochrony osób i mienia, usługi kosmetyczne, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, turystyka wiejska. Z kolei w ciągu jednego roku można zdobyć zawód opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Przedstawiciele szkoły pomagają również swoim absolwentom w znalezieniu pracy po zakończeniu nauki.
– CK Edukator współpracuje z agencjami zatrudnienia oraz firmami świadczącymi usługi opiekuńcze. Dzięki temu słuchacze szkoły mogą w trakcie nauki odbyć płatne praktyki, a po skończeniu szkoły podjąć pracę w zawodzie – mówią przedstawiciele szkoły.
Wszelkie formalności związane z rekrutacją można załatwić w sekretariacie szkoły, przy ul Kopernika 9 w Świdniku (budynek Gimnazjum nr 1). Na początek wystarczy dostarczyć do placówki świadectwo ukończenia szkoły (lub jego odpis), dowód osobisty oraz dwa zdjęcia.
CK Edukator posiada uprawnienia szkół publicznych, co upoważnia do wydawania legitymacji umożliwiającej ulgi na przejazd koleją i komunikacją miejską, a także zaświadczeń do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u itp. Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie www.swidnik.ckedukator.pl.