Wyludnienie dzielnicy pogrzebało podstawówkę

SP nr 17, szkoła z ponad stuletnią tradycją, definitywnie zniknie z edukacyjnej mapy Lublina

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego zostanie zlikwidowana. Taką decyzję podjęła na styczniowej sesji Rada Miasta Lublin. Szkoła z ponad stuletnią historią co prawda już od dawna świeciła pustkami, ale czy zamiast całkowitego jej wykreślenia jej tradycji nie mogła kontynuować powstająca szkoła przy ulicy Berylowej? Zdaniem władz miasto to nie byłoby dobre rozwiązanie.


Zamknięcie SP nr 17 oznacza też koniec ZSO nr 6, gdyż wchodzące w jego skład, poza podstawówką, XX Liceum Ogólnokształcące także ma zostać zlikwidowane. W tej szkole jednak nabór do klas pierwszych nie był prowadzony już od 2007 roku i od dawna nie ma w niej uczniów.

Po szkole hula wiatr

Czemu władze miasta postanowiły zakończyć działalność także istniejącej ponad 100 lat podstawówki? Jako podstawowy powód wymienia się bardzo małą liczbę uczniów i konieczność racjonalizacji sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Aktualnie do SP nr 17 uczęszcza zaledwie 74 dzieci, z czego 14 z nich do klasy ósmej i w tym roku kończą swoją edukację. Z powodu braku chętnych, szkole nie udało się utworzyć w roku obecnym ani jednej klasy pierwszej czy oddziału przedszkolnego, a w strukturze szkoły brakuje także klasy trzeciej. Dodatkowo istniejące klasy są bardzo mało liczne – do drugiej i piątej uczęszcza zaledwie po 9 uczniów, a średnia dla całej szkoły to 12 dzieci (przy średniej dla całego miasta powyżej 20 – dod. red.). Dla porównania w roku 1992, kiedy miasto przejmowało szkoły od kuratorium oświaty, do tej placówki uczęszczało ponad 400 uczniów.

Miasto zapewnia, że przeprowadziło analizę demograficzną obwodu szkoły, z której wynika, że w kolejnych latach podstawówka ta również miałaby ogromne problemy z utworzeniem chociaż jednej klasy pierwszej. Także planowana przez ratusz budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 spowoduje konieczność wyburzenia części budynków mieszkalnych przy ul. Dzierżawnej, co jeszcze bardziej obniży ilość dzieci zamieszkałych w obwodzie „siedemnastki”.

Uczniowie trafią do SP nr 20 i SP nr 28

Obecni uczniowie szkoły mieliby, zgodnie z uchwałą, trafić do miejskich podstawówek przy al. Piłsudskiego (SP nr 20) lub przy ul. Radości (SP nr 28). Poinformowano o tym rodziców na zebraniu w dniu 8 stycznia, zapewniając ich jednocześnie o pomocy przy przeniesieniu dziecka także do innych miejskich placówek, zgodnie z ich wolą. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły mieliby zaś znaleźć zatrudnienie w pozostałych prowadzonych przez miasto instytucjach oświatowych. Sam budynek przy ul. Krochmalnej ma w dalszym ciągu służyć uczniom Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz do czasu zakończenia modernizacji gmachu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów także Technikum Ekonomicznego.

SP nr 58 przy Berylowej

Na tej samej sesji Rada Miasta Lublin zadecydowała także o utworzeniu nowej miejskiej podstawówki nr 58 w budowanym obiekcie przy ul. Berylowej w dzielnicy Czuby. I tu społeczność likwidowanej szkoły SP nr 17 stawia pytanie. Czy nie można było do powstającego obiektu przy Berylowej przenieść SP nr 17 i kontynuować jej ponad stuletniej tradycję, zamiast powoływać zupełnie nową jednostkę, nadając jej nr 58. – Tak zrobiono np. kilka lat temu po wybudowaniu kompleksu oświatowego przy ul. Sławinkowskiej, do którego przeniesiono Szkołę Podstawową nr 14 z al. Warszawskiej – wskazuje społeczność „siedemnastki”.

Ratusz nie podziela tej argumentacji.

– Powstająca przy ul. Berylowej szkoła zlokalizowana jest w centrum nowego osiedla położonego w dzielnicy Węglin Południowy. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się części Lublina i szkoła ta stanie się centrum działań edukacyjnych i wychowawczych dla tworzącego się, nowego środowiska mieszkańców tej dzielnicy. Nowo założona szkoła otrzyma szansę zbudowania od początku własnych tradycji szkolnych, ważnych zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla całego środowiska lokalnego. – tłumaczy decyzję w tej sprawie Monika Głazik z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Marek Kościuk