Wymalujmy rowerowych sierżantów

Wymalowane w 2015 roku linie wyznaczające na jezdni Al. Lotników Polskich drogę dla rowerów dziś są niemal niewidoczne

Miejski radny Robert Syryjczyk wnioskuje do starosty Łukasza Reszki o poprawę oznakowania pasa ruchu dla rowerów na Al. Lotników Polskich. Wymalowane na jezdni przed kilkoma laty linie i znak roweru są już niemal niewidoczne, co zdaniem radnego naraża cyklistów na niebezpieczeństwo ze strony kierowców.


Aleja Lotników Polskich to droga powiatowa, stąd swoje wystąpienie miejski rajca skierował do starosty.

– Na odcinku od skrzyżowania z ul. Struga do ronda przy ul. Gen. Tadeusza Góry linie wyznaczające na jezdni alei drogę dla rowerzystów są niemal całkowicie zatarte i niewidoczne dla kierowców – wskazuje Robert Syryjczyk. – To stwarza poważnie zagrożenie dla cyklistów i jak najszybciej należy to poprawić. Uważam, że oznakowanie i stan techniczny każdej drogi dla rowerów co najmniej 2 razy w ciągu roku powinny być poddawane przeglądom i wykazane podczas nich uchybienia usuwane czy naprawiane.

Starosta odpowiedział niezwłocznie i ze zrozumieniem odniósł się do wniosku, ale samo odmalowanie pasów już tak szybko nie nastąpi. – Brakujące oznakowanie poziome uzupełnimy, ale dopiero wiosną, bo malowanie wykonane w okresie zimowym jest nietrwałe – odpowiedział starosta Łukasz Reszka.

Głos w sprawie zabrali również sam rowerzyści ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów, którzy nie tylko uważają, że z poprawą oznakowania nie powinno się zwlekać do wiosny, ale również postulują by do oznakowania trasy wykorzystać znak poziomy P-27, tzw. drogowego sierżanta rowerowego, który niedawno wprowadzono do kodeksu ruchu drogowego.

– Ta trasa na pewno wymaga dobrego, widocznego oznakowania, bo według naszych badań codziennie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przemierza ją ok. 400 rowerzystów – podkreśla Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów. JN