Wymarzone wakacje i… kosztowna niespodzianka

Po 120 osób dziennie ustawiało się na początku lipca w kolejce w chełmskiej delegatury NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dlaczego warto ją mieć?

– Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia i Bułgaria. To teraz najpopularniejsze kierunki wakacyjnych wojaży – przyznają pracownicy chełmskich biur podróży. A w tym roku chełmianie decydują się na zagraniczne wakacje wyjątkowo chętnie. Świadczy o tym liczba wydawanych w chełmskiej delegaturze EKUZ, czyli Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.
– Tylko w maju i czerwcu w Chełmie wydaliśmy 3 207 kart. A w pierwszych dniach lipcach codziennie wydawaliśmy ich średnio 120 – mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Dlaczego warto zabrać ze sobą na urlop kartę EKUZ? – Aby przyjemne chwile odpoczynku nie zakończyły się nieprzyjemną niespodzianką – kwituje rzecznik. Taka karta jest bowiem gwarancją możliwości skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.
Należy jednak pamiętać, że w razie nieszczęśliwego wypadku podczas wakacji korzystamy z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. – To znaczy, że będziemy musieli zapłacić wyłącznie za te świadczenia, które nie są tam w pełni finansowane. Przed urlopem warto sprawdzić, na jaki zakres bezpłatnej pomocy można liczyć w poszczególnych krajach. Informacje na ten temat znajdują się na stronie NFZ – przypomina M. Bartoszek.
Należy też pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ. – Za ich usługi płacimy sami, a NFZ nie zwraca tych kosztów. Przed wizytą warto więc upewnić się, jaki jest jej koszt – szczególnie w miejscowościach turystycznych, gdzie opieka gwarantowana jest często wyłącznie w gabinetach prywatnych. By zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, warto wykupić dodatkowe komercyjne ubezpieczenie, które często umożliwia pokrycie kosztów leczenia. Tego typu ubezpieczenia oferują m.in. biura podróży – dodaje rzecznik.
Karta EKUZ wydawana jest nieodpłatnie przez Lubelski Oddział NFZ w Delegaturze w Chełmie, przy ul. Ceramicznej 1. Prawo do jej otrzymania mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Aby otrzymać kartę konieczne jest złożenie wniosku o jej wydanie. Wnioski o wydanie karty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: delegatura.chelm@nfz-lublin.pl. (mg)

Gdzie honorowana jest
karta EKUZ?
Karta EKUZ pozwala na uzyskanie świadczeń zdrowotnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Pamiętać należy, że w każdym z wymienionych krajów obowiązują inne zasady korzystania z systemu opieki zdrowotnej.