Wymarzony… drogi park

Plan już jest gotowy i w zasadzie można byłoby wziąć się do pracy, gdyby nie to, że miasto nie ma pieniędzy. I pewnie prędko nie będzie mieć. Mowa o zagospodarowaniu parku międzyosiedlowego, dzielącego XXX-lecie i osiedle Kościuszki. Na realizację tej inwestycji potrzeba, bagatela, 7 milionów złotych!

 

Ponad 100 tys. zł kosztowała dokumentacja techniczna rewitalizacji parku międzyosiedlowego położonego między XXX-leciem, a osiedlem Kościuszki. Jej powstanie to wynik pierwszej chełmskiej edycji Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy zgłosili, a następnie wybrali to zadanie do realizacji. Opracowaniem dokumentacji zajęła się warszawska firma Grima Architektura i Krajobraz.
– Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy odbywało się w procedurze tzw. dialogu konkurencyjnego – wyjaśnia Roland Kurczewicz pełnomocnik prezydenta Chełma. – Oznacza to, iż przed określeniem szczegółów zakresu zamówienia komisja prowadziła rozmowy z różnymi projektantami, którzy przedstawiali pomysły dotyczące zagospodarowania parku. W ten sposób udało się wybrać najciekawsze rozwiązanie, co powinno wpłynąć na atrakcyjność tego miejsca. Oprócz pomysłów przedstawionych przez architektów, w projekcie zostały uwzględnione również propozycje zgłoszone przez mieszkańców osiedli przyległych do parku, w tym: fontanna, mini amfiteatr, czy miejsca do grillowania.
Obejmujący blisko 7,5 hektarowy obszar projekt przewiduje przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Połanieckiej. Ma tam pojawić się nowa nawierzchnia i wyznaczone miejsca do parkowania. Kolejnym elementem, który ucieszy zmotoryzowanych mieszkańców miasta, jest budowa przy wejściu do parku od ul. Połanieckiej nowego parkingu dla ponad 40 pojazdów wraz z remontem ul. ks. Mrozka.
Projektanci zaplanowali tam nowe alejki. Istniejące z kolei zyskają nową nawierzchnię. Wzdłuż ciągów pieszych zostanie ustawionych przeszło 100 nowych ławek i śmietniczek. Oprócz zwykłych ławek parkowych autorzy projektu przewidzieli również ławki w kształcie okręgu, stoliki piknikowe, stoły do gry w szachy, ponad 20 stojaków na rowery, 9 plenerowych leżaków, duży plac zabaw, ściankę graffiti, kilka altan i ponad 70 pergoli. Odtworzone ma zostać również miasteczko ruchu drogowego. Oświetlenie terenu zapewni 112 nowych latarni typu LED. We wschodniej części parku zaplanowano budowę boiska do gry w boule o wymiarach 15×4 metra, zaś od zachodniej strony ma powstać mini amfiteatr – utwardzony plac z murkami oporowymi pełniącymi rolę widowni. Dość ciekawie zapowiada się także inna nowa atrakcja parku – wybieg dla psów. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją nie będzie to jednak tylko ogrodzony teren dla czworonogów, ale także miejsce o aspekcie szkoleniowym. Projekt przewiduje zlokalizowanie tam kilku urządzeń do treningu psów: stacjonatę, slalom, równoważnię, tunel i inne. Narzekać nie powinni mieszkańcy chcący zadbać o własną kondycję. W tym celu zostanie rozbudowana zewnętrzna siłownia, która będzie mogła wzbogacić się o kolejne urządzenia treningowe. Ale park to nie tylko aktywność fizyczna. Rekreacyjne funkcje mają pełnić miejsca do grillowania wyposażone w specjalne śmietniczki na popiół i zużyty węgiel.
Wzdłuż alejek zostanie rozmieszonych 17 stacji historycznych pełniących funkcję dydaktyczno-poznawczą. Według wstępnych ustaleń stacje mogą mieć formę kamieni z tabliczkami, chociaż ostateczny wygląd stacji projektanci zostawiają inwestorowi. W nowym parku zobaczymy także 9 tablic edukacji przyrodniczej informujących o konkretnych obiektach np. cennych gatunkach drzew.
Niewątpliwie nową atrakcją parku stanie się fontanna wykonana na planie okręgu o promieniu 3,7 mera i składająca się z 20 dysz wodnych, dających podświetlone strumienie, bijące na wysokość 2-3 metrów.
– Projekt obejmuje również wykonanie infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przebudowę schodów, a przede wszystkim profilowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów – dodaje Kurczewicz.
Szacunkowy koszt wszystkich prac związanych z nowym zagospodarowaniem parku między osiedlami XXX-lecie i Kościuszki może wynieść bagatela ponad 7 mln zł. W budżecie miasta trudno będzie szukać takich funduszy, biorąc pod uwagę szereg potrzeb związanych z remontami dróg i innymi planowanymi inwestycjami. Władze Chełma mają jednak pomysł, w jaki sposób projekt rewitalizacji parku międzyosiedlowego mógłby zostać zrealizowany.
– Po pierwsze możemy podejść do tego zadania etapami, np. w ramach budżetu obywatelskiego i wydatków inwestycyjnych – wyjaśnia Agata Fisz, prezydent miasta. – Po drugie, jest duża szansa, że pojawią się możliwości zdobycia dofinansowania na przebudowę parku w ramach programów rewitalizacji obszarów miejskich. Wiadomo, że do tego potrzebna jest dokumentacja techniczna, a tę właśnie mamy. Projekt modernizacji parku międzyosiedlowego to bez wątpienia bardzo cenne przedsięwzięcie, które mogłoby całkowicie odmienić sposób postrzeganie tego miejsca. Z uwagi na liczne nowe funkcje, a przez to atrakcyjność, park na pewno byłby odwiedzany nie tylko przez osoby zamieszkujące pobliskie osiedla, ale również mieszkańców pozostałych części miasta. (ptr)

News will be here