Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Na Lubelszczyźnie uczniowie zdobyli średnio 70 proc. punktów z języka polskiego, 56 proc. z historii i wiedzy o społeczeństwie, 52 proc. z przedmiotów przyrodniczych oraz 49 proc. z matematyki. Niemal identycznie wypadły średnie wyniki w kraju. Na tle województwa jak zwykle pozytywnie wyróżnili się gimnazjaliści z Lublina i Świdnika.
Egzamin gimnazjalny odbył się dniach 18-20 kwietnia. Na Lubelszczyźnie przystąpiło do niego 20890 gimnazjalistów. Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, obejmującej zadania z historii, wiedzy społeczeństwie oraz z języka polskiego; matematyczno-przyrodniczej, zawierającej zadania z chemii, fizyki, geografii i matematyki i z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym, lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W ubiegły piątek OKE ogłosiła wyniki.

Co poszło dobrze?

Okazuje się że uczniowie z Lubelszczyzny dobrze poradzili sobie z zadaniami z polskiego sprawdzającymi odbiór tekstów. Utwór Jana Sztaudyngera „Róża prawdziwa i sztuczna” okazał się łatwy w interpretacji i poradziło z nim sobie 92 procent uczniów. Gimnazjaliści potrafili również dobrze zanalizować historyczne źródło ikonograficzne, przedstawiające współczesną fotografię amfiteatru nawiązującą do greckich źródeł. Na matematyce najłatwiej im poszło z odczytywaniem wykresu, a na fizyce z pojęciem przyspieszenia, które służy do opisu ruchu. Jeśli chodzi o języki obce, to lubelscy gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały znajomość funkcji językowych.

Co sprawiło trudność?

W zagadnieniach z języka polskiego najtrudniejsze na tegorocznym egzaminie okazało się zadanie z gramatyki. Uczniowie nie umieli rozpoznać podmiotu i orzeczenia, choć jest to podstawowa wiedza, ćwiczona już w podstawówce. Na tym zadaniu poległo aż 46 procent zdających. Na historii najsłabiej wypadło zadanie w którym trzeba było rozpoznać wydarzenie opisane we fragmencie kroniki Jana Długosza, a następnie umiejscowić je na taśmie chronologicznej. Gimnazjaliści nie poradzili sobie z usytuowaniem w czasie bitwy pod Grunwaldem – to zadanie poprawnie wykonało tylko 30 procent zdających. Matematyczną trudnością okazało się zadanie, w którym należało zastosować twierdzenie Pitagorasa i wykonać obliczenia z użyciem pierwiastków. Rozwiązało je tylko 30 procent zdających. Na chemii zaskoczeniem było zadanie wymagające znajomości sposobów otrzymywania wodorotlenków. Tylko 17 procent gimnazjalistów rozwiązało je prawidłowo. W przypadku języków obcych na poziomie podstawowym z angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz we wszystkich językach na poziomie rozszerzonym trudnością okazały się zadania sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych. Niełatwo było też ze zrozumieniem tekstów pisanych tutaj najgorzej wypadli zdający (na podstawowym poziomie) język rosyjski, hiszpański, i francuski. W tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zostały ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania, ocenili na ekranach domowych komputerów poprawność rozwiązań około 890 tysięcy zadań.
Szczegółowy wyniki poszczególnych gimnazjów przedstawimy w najbliższym numerze „Nowego Tygodnia”. (EM.K.)

Średnie wyniki gimnazjalistów w województwie lubelskim:

Historia i wiedza o społeczeństwie 56 procent, język polski 70 proc., przedmioty przyrodnicze 52 proc., matematyka 49 proc., język angielski (poziom podstawowy) 63 proc., język angielski (poziom rozszerzony) 43 proc., język niemiecki (poziom podstawowy) 55 proc., język niemiecki (poziom rozszerzony) 57 proc., język rosyjski (poziom podstawowy) 61 proc., język rosyjski (poziom rozszerzony) 37 proc., język francuski (poziom podstawowy) 74 proc., Język francuski (poziom rozszerzony) 100 proc., język hiszpański (poziom podstawowy) 71 proc., język hiszpański (poziom rozszerzony) 74 proc., język włoski (poziom podstawowy) 49 proc.