Wyprzedź raka

Chełmski szpital zaprasza do korzystania z bezpłatnych badań w ramach programów zdrowotnych, pozwalających wykryć i zwalczyć stany przedrakowe. Wczesna diagnoza często umożliwia całkowite wyleczenie.


Mammografia

adresowana do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 2 lat wykonywanego badania. Rejestracja na badanie pod numerem telefonu 82 562 31 47.

Cytologia

dedykowana dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania. Miejsce badania to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Szpitala (za szpitalnym pawilonem B) a umawiać się można telefonicznie – nr 82 562 31 62.

Kolonoskopia

kierowana do: osób w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha z potwierdzonym rozpoznaniem z poradni genetycznej.
Badanie prowadzone w Pracowni Endoskopowej – 82 562 33 15, po godz. 12.00. (reb)