Wyremontują chodniki

Rada dzielnicy Węglin Północny podzieliła rezerwę celową.
Członkowie rady postanowili w tym roku przeznaczyć środki z rezerwy celowej głównie na niezbędne remonty dróg i chodników. W planach dzielnicy jest również wsparcie lokalnych inicjatyw.
Za sumę 37 500 zł wymienione zostaną płyty chodnikowe i krawężniki wokół skweru z placem zabaw przy ulicy Orlanda, Tatiany i Oniegina. 14 tys. zł przeznaczono na dokończenie remontu chodnika przy ulicy Tatiany na wysokości posesji 18-20 do ulicy Orlanda. Za kwotę 20 000 zł wyremontowany będzie chodnik łączący ulicę Rzemieślniczą z ul. Wertera. Kolejny remont (kwota 30 000 zł) dotyczyć będzie chodnika przy ulicy Heloizy (strona nieparzysta, planowane jest poszerzenie do 1,5 m). Rada zaplanowała również wykonanie przyłącza zasilającego między ciągiem lamp przy ulicy Lazurowej łącznie z planowaną przez Wydział Inwestycji i Remontów w tym roku szafką oświetleniową przy ulicy Klepackiego (10 000 zł). – W sumie rozdysponowaliśmy już kwotę 111 500 zł. Pozostało jeszcze 11 500 zł, bo wcześniej przekazano 6 000 zł dla DDK „Węglin” – mówi Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny. Pozostałą sumę rada dzielnicy zamierza przeznaczyć na wsparcie Klubu Seniora „Roztocze”, organizację turnieju piłkarskiego i ustawienie tablic ogłoszeniowych na terenie Węglina Północnego (EM.K.)