Wyremontują szkołę, urząd i dworzec

Ponad 11 mln zł pochłonie największa inwestycja w gminie Żółkiewka zaplanowana na 2023 r. Obejmie remont budynku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, remont budynku urzędu gminy oraz modernizację dworca PKS. Ale to nie wszystkie zadania inwestycyjne przewidziane w gminie na ten rok.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Żółkiewka uchwalony został budżet na 2023 rok. Dochody gminy w 2023 r. mają wynieść 42,2 mln zł, a wydatki 44,4 mln zł. Deficyt w wysokości 2,2 mln zł pokryty zostanie w większości (2 mln zł) z zaciągniętego kredytu, a także z wolnych środków budżetowych (240 tys. zł). Co ciekawe największe wydatki zaplanowano w dziale transport i łączność. To nieco ponad 9,6 mln zł.

Pieniądze te, w sporej części pochodzące z funduszu „Polski Ład”, pozwolą na przebudowę drogi powiatowej Celin – Olchowiec (1,5 mln zł) oraz na modernizację sieci dróg gminnych w miejscowościach: Makowiska, Poperczyn, Borowina o łącznej długości ok. 5,5 km (7,7 mln zł). Utrzymanie sieci szkół kosztować będzie samorząd 8 mln zł, administracja – 3,3 mln zł, a pomoc społeczna – 1,1 mln zł.

Najważniejszą inwestycją będzie realizowany w ramach „Polskiego Ładu” projekt „Rozwój turystyki i odnowa środowiska w gminie Żółkiewka”, który oszacowano na 11,1 mln zł. Złożą się na niego: zaprojektowanie i wykonanie remontu SP w Żółkiewce oraz budynku urzędu gminy w Żółkiewce, a także modernizacja dworca PKS w Żółkiewce. 5,2 mln zł gmina wyda na instalację odnawialnych źródeł energii (4,1 mln zł to unijna dotacja, a 1,1 mln zł to wkład własny).

Program pod nazwą „Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina” kosztować będzie 157 tys. zł i w całości zostanie sfinansowany z dotacji z Unii Europejskiej. Do końca marca 2023 r. potrwa rozpoczęta w roku ubiegłym przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodociągowego w gminie. (kg)