Wyróżnienie dla historyka z Chełma

Dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie uczestniczył w debacie Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę, która odbyła się 20 maja 2019 r. w Warszawie. Chełmskiego naukowca zaprosił dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Narodowych w Warszawie.

Udział w naukowym spotkaniu pracownika Katedry Stosunków Międzynarodowych Chełmskiej PWSZ nie był przypadkowy.

Andrzej Wawryniuk prowadzi badania zbieżne z tematyką debaty.

Wśród uczestników warszawskiego forum byli wybitni znawcy omawianej problematyki m.in.: prof. dr hab. Laszlo Varga z Węgier, Grzegorz Łubczyk – ambasador RP w Budapeszcie w latach 1997-2001, dr Dušan Segeš ze Słowackiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego czy dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, autor prezentowanej na panelu książki Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936-1940). Biografia dyplomaty, wydanej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Udział w warszawskiej debacie A. Wawryniuka jest dużym wyróżnieniem, a jednocześnie uznaniem dla naukowca z PWSZ w Chełmie, który otrzymał już kolejne zaproszenie na ogólnopolską konferencję historyków, zaplanowaną również w Warszawie na wrzesień 2019 r. (red, fot PISM)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here