Wyróżniony lubelski badacz fantazji

Na początku lipca br. prof. Paweł Frelik z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Anglistyki UMCS został uhonorowany nagrodą Thomasa D. Claresona. To wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkowe zasługi i całokształt działań na rzecz badań nad science fiction.


Prof. Paweł Frelik jest pierwszym badaczem spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, który otrzymał nagrodę Claresona. Konferencja Science Fiction Research Association odbyła się w Riverside (Kalifornia) w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017. Właśnie podczas niej prof. Frelik otrzymał prestiżową nagrodę. Przyznawana jest ona co roku przez SFRA za: promocję badań naukowych, autorstwo, redagowanie i recenzowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących science fiction, organizację spotkań, mentoring i kierowanie towarzystwami naukowymi.
SFRA jest najstarszą i największą organizacją naukową, której celem jest badanie science fiction w literaturze, filmie i innych mediach. Założona pierwotnie przez amerykańskich naukowców i krytyków, w chwili obecnej jest organizacją międzynarodową. Wśród jej członków znajdują się pracownicy naukowi, badacze, bibliotekarze, archiwiści, jak również pisarze, redaktorzy i wydawcy science fiction. MG