Wyrwą pieniądze na drogi?

Piaskowa, Chopina i Cementowa – o pieniądze na przebudowę tych ulic urzędnicy z Rejowca Fabrycznego chcą zabiegać z Funduszu Dróg Samorządowych, który niebawem ma być dostępny dla miast i gmin.

Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Stanisław Bodys i przewodniczący rady miasta, Robert Szwed wzięli udział w posiedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. – Zaopiniowaliśmy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – mówi S. Bodys. – Powiaty i gminy będą mogły uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji inwestycji. Przyznawanie wsparcia będzie następowało na zasadach konkursowych przez komisję powołaną przez wojewodę.

Przedstawiciele samorządu miasta Rejowiec Fabryczny, reprezentujący Unię Miasteczek Polskich wskazują, że zakres zadań będzie obejmował budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych i powiatowych. Kwotę dla województwa lubelskiego poznamy w rozporządzeniu, które wyda Rada Ministrów. Nieoficjalnie mówi się o 400 mln zł.

– Mamy plan działań. Przystępujemy do przygotowania wniosku na drogi miejskie – podkreśla burmistrz. Dotyczy to m.in. ulic: Piaskowej, Chopina, Cementowej.

Większy problem miasto Rejowiec Fabryczny ma z drogami o kategorii powiatowej. – Były pomijane przez starostwo, mimo naszych wniosków, choć wiele z nich wymaga pilnych remontów – twierdzi przewodniczący Szwed. – Dotyczy to m.in. ulic: Cichej, Wiejskiej, Leśnej i części Narutowicza. Wielokrotnie apelowaliśmy o wykonanie prac na tych ulicach, ale starostwo nie reagowało.

Burmistrz Bodys podkreśla, że miasto będzie domagać się od starostwa modernizacji ulicy Unickiej z Funduszu Dróg Samorządowych. – Nasz samorząd opracował i przekazał do powiatu projekt także na budowę chodnika w kierunku cmentarza wraz z parkingiem – dodaje burmistrz. (s)