Wyślij kartkę bohaterowi

Świdnik dołączył do ogólnopolskiej akcji wysyłania kartek pocztowych do powstańców.


Specjalne pocztówki ze zdjęciem uczestników Powstania Warszawskiego wydrukowano na zlecenie burmistrza Świdnika.
Kartki będzie można nieodpłatnie odebrać w Urzędzie Miasta Świdnik, Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej i Miejskim Ośrodku Kultury.
– Celem zorganizowanej przez nas akcji jest uhonorowanie bohaterów walczących o naszą wolność i przypomnienie, że często są to nasi mieszkańcy, sąsiedzi, dziadkowie. Jednym z powstańców walczących w Warszawie był kapitan Andrzej Żubr, który od wielu lat mieszka w Świdniku. To artysta, plastyk, który przed laty pracował w Zakładowym Domu Kultury. Chcemy, żeby kartki trafiły właśnie do niego – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.
Wypisane kartki będzie można dostarczać do wymienionych wyżej instytucji do 2 października do godz. 9.30 lub tego dnia przynieść na plac Konstytucji 3 maja, gdzie o godz. 10.00 odbędą się uroczystości rocznicowe z okazji zakończenia Powstania Warszawskiego, na które zaproszony został kapitan A. Żubr. Wszystkie pocztówki zostaną przekazane mu podczas tych uroczystości. (opr. w)