Wystartował program „Warto być Polakiem”

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Michał Mulawka przedstawili założenia projektu „Warto być Polakiem”, w ramach którego Samorząd Województwa Lubelskiego będzie wspierał organizację inicjatyw patriotycznych, szczególnie tych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w bieżącym roku.

Jest ich niemało: to m.in: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, beatyfikacja sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 100-lecie bitwy warszawskiej czy 40. rocznica Lubelskiego Lipca 80’.

– Pandemia zmieniła wiele planów, ale nie możemy zrezygnować z pamięci o wielkich Polakach i wydarzeniach z naszej historii. Czujemy się odpowiedzialni za pielęgnowanie polskości i naszych tradycji i będziemy wspierać te inicjatywy, które wpisują się w hasło – słowa Lecha Kaczyńskiego „Warto być Polakiem”– zadeklarował marszałek Jarosław Stawiarski, przedstawiając szczegóły akcji (chodzi o wypowiedź nieżyjącego prezydenta: „Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w Europie” – red.).

W obliczu trudnej sytuacji pandemii i jej ekonomicznych skutków marszałek Stawiarski zachęcał, by mieszkańcy Lubelszczyzny „pamiętali o ważnych wydarzeniach z naszej historii i bohaterach, którzy w poprzednich pokoleniach dzięki niezłomności swoich charakterów zdali egzamin w godzinie próby” i wyraził nadzieję, że akcja „Warto być Polakiem” „umocni nasze wspólnoty lokalne w poczuciu dumy z własnej historii i będzie jednocześnie piękną lekcją polskiego patriotyzmu, dla którego fundamentalnymi wartościami są szacunek dla drugiego człowieka, wielkoduszność, odwaga, wierność i szlachetność”.

– Program „Warto być Polakiem” nieprzypadkowo rusza w Święto Flagi Państwowej – dodał wicemarszałek Michał Mulawa, dodając, że w dobie koronawirusa i kryzysu jeszcze bardziej potrzebujemy solidarności między Polakami.

Celem programu „Warto być Polakiem”, realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, jest m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona dziedzictwa narodowego, przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski, przywołanie postaci godnych naśladowania czy pokazanie tego, co dobre i piękne w historii naszego kraju z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego.

W jego ramach mogą być zorganizowane następujące inicjatywy: koncerty, retrospekcje bitew, konkursy historyczne, dedykowane portale internetowe, filmy, publikacje, wydawnictwa, żywe lekcje historii (np. dla uczniów), wystawy historyczne, wydarzenia sportowe przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach z historii Polski.

Ich organizatorem mogą być: organizacje społeczne, osoby prywatne, firmy komercyjne, które mogą wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek) – nie mogą nimi być jednostki samorządu terytorialnego. Mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez złożenie wniosku znajdującego się na stronie lubelskie.pl Wnioski zostaną przeanalizowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego pod kątem tego, czy wpisują się w założenia akcji „Warto być Polakiem”.

Organizatorzy zakwalifikowanych do programu projektów otrzymają informację od pracowników UMWL o pozytywnej ocenie wniosku i kwocie wsparcia finansowego. Informacje o nim ukażą się na stronie internetowej, a także w social mediach Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego. Organizator ma obowiązek umieścić hasło „Warto być Polakiem”, a także logotyp Lubelskie na materiałach promujących akcję. Fundusze na realizację wydarzenie zostaną przekazane po zakończonej akcji. jd