Wystartuj po Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu piętnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza przedsiębiorców i firmy z regionu do udziału w konkursie.

Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach:

* Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie

* Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,

* Międzynarodowy Sukces – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,

* Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

* Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej 15 lat.

* Startup_PL – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,

* Badania+Rozwój – nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Na stronie internetowej www.prezydent.pl, w zakładce Nagroda Gospodarcza znajduje się regulamin naboru oraz wzory wniosków dla poszczególnych konkuroswych kategorii.

W razie pytań lub chęci udziału w konkursie UMWL zachęca do kontaktu pod adresem: danuta.sulowska@lubelskie.pl

KB