Wystraszyli się? Bez odzewu

Drugi nabór na stanowisko specjalisty od pozyskiwania dotacji unijnych i zamówień publicznych nie został rozstrzygnięty. Chętnych znowu nie było.

W Urzędzie Gminy Leśniowice potrzebują specjalisty od pozyskiwania dotacji unijnych i zamówień publicznych. Urzędniczka, która dotąd zajmowała się tą kwestią jest na wypowiedzeniu i wkrótce odejdzie z pracy. W lutym wójt Wiesław Radzięciak ogłosił dwa nabory na to stanowisko. Za drugim razem obniżył trochę wymogi. Ale i tak nie zgłosił się żaden chętny. Specjalista od przetargów i unijnych funduszy jest w gminie niezbędny. Wójt Radzięciak nie załamuje rąk i zapewnia, że sobie poradzi. Przepisy dopuszczają sytuacje, w których dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy urzędnikowi bez przeprowadzania konkursu. Może się to odbyć m.in. na zasadzie przeniesienia pracownika tej samej lub innej jednostki organizacyjnej na mocy porozumienia. (mo)