Wyszkoleni do ratowania życia

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie zakończył się kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Do egzaminu przystąpiło 15 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krasnostawskiego. Kandydaci na ratowników uczestniczyli w kursie odbywającym się w systemie weekendowym (piątek-niedziela) od 15 do 24 listopada. (k)