Wytargowali mniejszą podwyżkę

22,46 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – taki podatek od nieruchomości będą płacić w 2017 roku lubelscy przedsiębiorcy. Podwyżka będzie mniejsza niż początkowo proponował prezydent. Uchwałę określającą przyszłoroczne stawki podatków od gruntów, budynków i budowli obowiązujących w Lublinie na ostatniej sesji przyjęła rada miasta.
Pierwsza wersja projektu uchwały o stawkach podatków lokalnych w Lublinie w 2017 roku zakładała podwyżkę podatku od nieruchomości o 46 groszy za mkw. do stawki 22,66 zł, tj. najwyższej dopuszczonej ustawowo stawki. Taką podwyżkę oprotestowali przedsiębiorcy wspierani przez radną Martę Wcisło (PO). Przed sesję, po rozmowach z przedstawicielami przedsiębiorców i na wniosek radnych PO, prezydent Krzysztof Żuk zdecydował się zmniejszyć planowaną podwyżkę stawki podatku od nieruchomości o 20 groszy do 22,46 zł za mkw. Opozycyjny klub PiS wnosił na sesji o pozostawienie podatku na dotychczasowym poziomie. Wniosek został jednak odrzucony większością głosów radnych koalicji. Rada ustaliła podatek w wersji proponowanej przez prezydenta – 22,46 zł/mkw.
O ile zmniejszą się wpływy do miejskiej kasy przez zmniejszenie pierwotnie zakładanej podwyżki? – Mówimy tu o kwocie około 900 tysięcy złotych w skali roku – mówi Irena Szumlak, skarbnik miasta.

Uchwała zakłada ponadto obniżkę o 4 grosze stawki za mkw. powierzchni użytkowej dla przedsiębiorców udzielających świadczeń zdrowotnych (4,61 zł). Jeśli chodzi o grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, podwyżka wyniesie 2 grosze (0,89 zł za mkw.) i grosz, jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego (0,47 zł).
Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Stawki będą obowiązywały od początku 2017 roku.CH