Wyższa emerytura – ostatnie dni na wniosek

Urodzeni w 1953 roku, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed 2013 r., mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Czasu na złożenie wniosku zostało już jednak niewiele, termin upływa 11 stycznia 2021 r.

– Chodzi o osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia – tłumaczy Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Wyższe świadczenie otrzyma ten, kto nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. – Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie – zapewnia Korba. (opr. pc)