XII Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Chełmskiego

W niedzielę, 14 maja, obradował XII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 64 delegatów wybranych podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach. Wśród gości byli m.in.: Dariusz Dziemianowicz – przedstawiciel Zarządu Głównego PZW w Warszawie, Jerzy Leus – prezes Zarządu Okręgu PZW w Lublinie, Jan Kwiecień – prezes Zarządu Okręgu PZW w Białej Podlaskiej oraz Leszek Prus – komendant Państwowej Straży Rybackiej Posterunku Terenowego w Chełmie. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Chełmie został jedyny zgłoszony kandydat – Ryszard Kowalski, który otrzymał 59 z 64 możliwych głosów. Zjazd wybrał 20-osobowy Zarząd Okręgu, 7-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 9-osobowy Okręgowy Sąd Koleżeński. Posiedzenia zwołane w celu ukonstytuowania się odbyły się zaraz po zjeździe (Zarząd Okręgu), 17 maja (Okręgowa Komisja Rewizyjna) i 18 maja (Okręgowy Sąd Koleżeński).
Skład Zarządu Okręgu: Andrzej Nafalski – wiceprezes ds. organizacyjnych (Dorohusk), Igor Gruszecki – wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód (Włodawa), Waldemar Tomczak – wiceprezes ds. sportu i młodzieży (Wola Uhruska), Kazimierz Kowalczuk – skarbnik (Wodnik), Stefan Adamowski – sekretarz (ChSM), członkowie Prezydium – Marian Grzywna (Cementownia SUM), Mirosław Furman (Ceramik Krasnystaw), Grzegorz Kapyś (Dubienka), Andrzej Mrozek (Krasnystaw Miasto); członkowie Plenum ZO – Marek Błędkowski (Krasnystaw Miasto), Eugeniusz Bałabas (Wodnik), Rafał Guzowski (Dorohusk), Marek Jaworski (Włodawa), Marek Kupisz (Wola Uhruska), Paweł Łapiński (Dubeczno), Kazimierz Sawicki (Cementownia SUM), Krzysztof Skiba (ChSM), Zbigniew Świstoń (Włodawa), Jarosław Wróblewski (Zakład Karny), Artur Zawiślak (LIN Sawin).
Okręgowa Komisja Rewizyjna: Jerzy Solarz – przewodniczący (Wodnik), Andrzej Polak – zastępca przewodniczącego (Wola Uhruska), Krzysztof Pietrzak – sekretarz (Kolejarz), członkowie OKR – Roman Mazurkiewicz (Krasnystaw Miasto), Tadeusz Mulsson (Wodnik), Edward Sabarański (Sukces), Roman Skurzewski (Dorohusk).
Okręgowy Sąd Koleżeński: Andrzej Szczepański – przewodniczący (Brzana), Andrzej Tchórzewski – zastępca przewodniczącego (Krasnystaw Miasto), Albert Pikus – sekretarz (Moczykije InteGracja), członkowie – Roman Dąbrowski (ChSM), Andrzej Dobosz (Krasnystaw Miasto), Henryk Jańczuk (Łopiennik), Stanisław Kowalczyk (Wodnik), Wojciech Nowosielski (Wola Uhruska), Krzysztof Pułapa (Wodnik).
Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów został prezes Zarządu Okręgu Ryszard Kowalski, a zastępcą delegata – Andrzej Nafalski, wiceprezes ZO ds.organizacyjnych.
Zjazd wybrał także kandydata na Honorowego Członka PZW spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez koła. Zdecydowanie w wyborach tajnych zwyciężył Ryszard Ragaman z koła PZW Chełm Miasto.

Śnięcie ryb w Żółtańcach

Nadal ZO oczekuje na wyniki badań sekcyjnych i klinicznych, parazytologicznych i bakteriologicznych ryb (zgodnie z umową będą trwały około 14 dni od dostarczenia próbek), chociaż już wstępnie uzyskano informacje, że stan zdrowotny ryb na podstawie oględzin jest dobry. Zgodnie z sugestią pracowników naukowych Instytutu Chorób Ryb w Puławach w dniu 17 maja do Instytutu dostarczono kolejną partię ryb tym razem do badań toksykologicznych. Z obserwacji zbiornika można wywnioskować, że śnięcia już się zakończyły, ponieważ od środy ub. tygodnia ryby przestały grupować się w stada w rejonie wpustu wody i nie widać ryb „świeżo” śniętych. Pracownicy biura codziennie usuwają śnięte ryby, które w wyniku procesów gnilnych wypływają na powierzchnię.

Kilka słów sprostowania do artykułu o katastrofie ekologicznej na Żółtańcach

W ostatnim wydaniu „Nowego Tygodnia”, który ukazał się w poniedziałek 15 maja br., pomimo wyjaśnień zawartych w tym samym numerze w rubryce „Wędkarski kołowrotek” ukazał się artykuł pt. „Katastrofa ekologiczna w Żółtańcach”, w którym zawarto niezbyt precyzyjne informacje. Pracownik biura Okręgu Krzysztof Daniłów nie twierdził, że „powodem śnięcia są opryski, pestycydy i ulewne deszcze”, ale użył sformułowania, że być może śnięcie ryb jest spowodowane wprowadzeniem toksycznych substancji do wód, które przedostały się z okolicznych pół w czasie ulewnych deszczy. Poza tym wyraźnie wskazał, że zarybienie narybkiem letnim szczupaka miało miejsce w tym roku, a nie w ubiegłym, zaś jesienią ub. roku zbiornik – podobnie, jak i inne wody – zarybiano rybami stawowymi (karp, lin, karaś). Nie wspominał także o tym, że „problemem jest zanieczyszczona woda, a nie chora ryba”, bo ZO nie jest jasnowidzem i nie posiadając jeszcze wyników badań wody nie mógł formułować takich opinii. Autor artykułu zapomniał jednak zamieścić zdania o tym, że „diagnoza” przypadkowych wędkarzy o wpuszczeniu przez ZO chorych ryb nie może być prawdziwa, ponieważ gdyby to było prawdą, to śnięcia miałyby miejsce także na innych wodach, które były zarybiane rybami z tej samej partii materiału zarybieniowego. (kd)

Spławikowe Mistrzostwa Koła Wojskowego

Zarząd Wojskowego Koła Wędkarskiego w Chełmie zaprasza członków Koła na Spławikowe Mistrzostwa Koła, które odbędą się na zbiorniku Staw w dniu 27 maja. Szczegółowe informacje i zapisy do 24 maja w sklepie wędkarskim „Spławik” przy ul. Zachodniej 37 (Os. Gwarek) lub telefonicznie, nr 501 227 411 lub 792 721 227.

Dzień Dziecka z wędką w Kole Wojskowym

Zarząd Wojskowego Koła Wędkarskiego w Chełmie zaprasza członków uczestników (do lat 16) na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na zbiorniku Staw 28 maja.
Szczegółowe informacje i zapisy do 24 maja w sklepie wędkarskim „Spławik” przy ul. Zachodniej 37 (Os. Gwarek) lub telefonicznie – nr 501 227 411 lub 792 721 227. (wkw)