XIV okręgowy dzień świętego Huberta

W tym roku okręgowe obchody dnia św. Huberta zorganizowano w Urszulinie, 17 listopada.

Organizacją święta myśliwych zajęły się KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w kościele parafialnym pw. Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalistów, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich tych co odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. Mariusz Śniadkowski wspólnie z ks. Marianem Franczukiem. Myśliwi ofiarowali ornat z wizerunkiem św. Huberta i dary lasu.

Uroczystości kontynuowano w Zajeździe Drob. Wśród gości byli między innymi wicestarosta włodawski Adam Panasiuk i wójt gminy Urszulin Tomasz Antoniuk. Okręg bialski PZŁ reprezentował Roman Laszuk, Lasy Państwowe – nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Andrzej Kozak oraz – w imieniu nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew – Andrzej Wołkowicz. Dyrektora PPN w Urszulinie reprezentował Robert Zacharski, a władze Zrzeszenia – Ryszard Gierliński i Mariusz Michalczuk. Zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie.

Medal św. Huberta otrzymali Krzysztof Pączek i Mirosław Sawicki. „Złom” otrzymał Józef Pituch, a Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – Dariusz Filipczak. Po wstąpieniach organizatorów i gości odbyła się biesiada myśliwska. (m)

Wilki

W ramach monitoringu dużych ssaków drapieżnych do Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie napływają kolejne informacje o występowaniu watach lub pojedynczych wilków na terenie obwodów łowieckich wchodzących w skład okręgu chełmskiego. Otrzymane dane przekazywane są do Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Są to kolejne dowody potwierdzające coraz to powszechniejsze występowanie wilków na naszym terenie (m)