XXII Turniej Chmielakowy

Zawody chmielakowe rozegrano, tradycyjnie, na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Rywalizowało 62 zawodników, w tym siedem Dian, z trzynastu okręgów PZŁ (Kielce, Krosno, Tarnobrzeg, Rzeszów, Płock, Przemyśl, Tarnów, Lublin, Warszawa, Radom, Biała Podlaska, Zamość oraz Chełm). Patronat honorowy nad zawodami objął senator prof. Józef Zając, prorektor PWSZ w Chełmie. Obowiązki sędziego głównego pełnił Jacek Borkowski z Warszawy. Pomoc medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik, prezes ORŁ w Chełmie. Szczególnie zasłużonym sędziom-instruktorom wręczono odznaczenia łowieckie. Złom otrzymał Janusz Izdebski, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – Marek Kuszneruk, Srebrny Medal – Zbigniew Jabłoński. Rywalizowano w pełnym wieloboju myśliwskim.

Wyniki w klasie mistrzowskiej: 1. Kamil Jamróz o/Kielce 481/500 pkt., 2. Artur Małecki o/Krosno 473 pkt., 3. Stanisław Bać o/Rzeszów 464 pkt., 4. Robert Jędral o/Tarnobrzeg 464 pkt., 5. Tomasz Sot o/ Radom 462 pkt., 6. Henryk Górski o/Tarnobrzeg 462 pkt.
Wyniki w klasie powszechnej: 1. Mariusz Wojtasiuk o/Zamość 469 pkt., 2. Bartosz Kubik o/Radom 448 pkt., 3. Ireneusz Kubik o/Radom 448 pkt., 4. Konrad Szczęch o/Tarnobrzeg 443 pkt.. 5. Jacek Pcion o/Chełm 439 pkt., 6. Piotr Pasztaleniec o/Tarnobrzeg 433 pkt.
Wyniki w klasyfikacji Dian: 1. Lilianna Nowak o/Tarnów 399 pkt., 2. Marta Krawiec – Grabczak o/Rzeszów 391 pkt., 3. Klaudia Helizanowicz o/Tarnów 382 pkt.
Wyniki w klasyfikacji wstępnej: 1. Mariusz Pasztaleniec o/Tarnobrzeg 457 pkt.
Wyniki w klasyfikacji seniorów: 1. Józef Pituch o/Lublin 421 pkt.

IV Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej

(18 września) Delegacja chełmskich myśliwych uczestniczyła w Dniach Kultury Łowieckiej w Kozłówce, zorganizowanych przez ZO PZŁ w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Program obchodów obejmował polową mszę świętą hubertowską, wręczenie odznaczeń łowieckich, prezentację sztandarów miejscowych kół łowieckich, pokazy: sokolniczy, kynologiczny i wabienia zwierzyny.

Introdukcja bażanta w KŁ nr 22

Podobnie jak w poprzednich latach, Zarząd ChTPM KŁ nr 22 w Chełmie kupił 200 bażantów – 150 kur oraz 50 kogutów, w wieku około 3 miesięcy. Za podstawowy cel introdukcji przyjęto poprawę jakości osobniczej i genetycznej bażanta oraz jego liczebności poprzez zasiedlanie łowisk przede wszystkim kurami pochodzącymi ze sprawdzonych hodowli. Oprócz przygotowania łowisk poprzez budowę stałych miejsc i dokarmiania ptaków prowadzone są systematyczne, wieloletnie akcje, zmierzające do redukcji drapieżników. Widać już efekty tych działań. Ogłoszony kilka lat temu przez Zarząd Koła konkurs „W pogoni za lisem” sprawia, że koledzy chętniej wybierają się na polowanie na „rudego”. Obserwujemy jego mniejszą liczbę. Jednocześnie wzrasta liczba bażantów oraz spada ich śmiertelność.
Introdukcji dokonano we wrześniu na terenie trzech dzierżawionych przez Koło obwodów: 167, 186, 204. Na terenie bazy kolegi Sławka Czyża w Kamieniu stawiło się dziewięciu myśliwych, którzy pod przewodnictwem łowczego Macieja Stempkowskiego podzielili skrzynki z ptakami. Pogoda sprzyjała. Koledzy rozwieźli w łowiska wszystkie ptaki. W pracach brali też przedszkolacy Maksio i Michałek, którzy byli zachwyceni możliwością spędzenia czasu na wycieczce po łąkach. Zachęcamy wszystkich Kolegów z Koła za rok, by zabrali swoje pociechy i pokazali im naszą pracę w łowiskach. Należy podkreślić, że wszystkie miejsca wypuszczanie ptaków były oczyszczone i przygotowane perfekcyjnie. Tu należy podziękować kolegom, kierownikom obwodów: Mariuszowi Tkaczukowi, Andrzejowi Mazurkowi i Arturowi Lipcowi za wkład w przedsięwzięcie. Koledzy – dziękujemy!
Zakup ptaków został sfinansowany z budżetu Koła i częściowo zrefundowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach realizacji programu „Zwiększenie liczebności bażanta na terenie działania ZO PZŁ w Chełmie”. Łowiska, w których wpuszczono bażanty, zostają na dwa lata wyłączone z polowań na ten gatunek.
Marcin Madejski

Bażanty z dotacji WFOŚ i GW

(15 września) Myśliwi z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, w dzierżawionych przez Koło obwodach łowieckich nr 165 i 185, wypuścili 100 bażantów. Wsiedlenie bażantów ma na celu ponowne wprowadzenie gatunku na stare miejsca bytowania. W poprzednich latach przeprowadzano udane wsiedlenia bażantów. Ich liczebność sukcesywnie się powiększa. Wpuszczanie nowych osobników ma również na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego populacji. W akcji wypuszczania kuraków brała młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku. Środki na zakup bażantów pochodzą z funduszy koła i dotacji WFOŚiGW w Lublinie w ramach programu „Zwiększenie liczebności podstawowego stada bażanta na terenie działania ZO PZŁ w Chełmie”.

Zawody sędziów i instruktorów

(17 września) Na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie rozegrano zawody sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego w wieloboju myśliwskim. Obowiązki sędziego głównego pełnił Andrzej Maciąg. Na poszczególnych osiach sędziowali: Andrzej Szumera, Lucjan Podwalny, Sławomir Kończyński i Janusz Izdebski. Pomoc medyczną zabezpieczał Wojciech Jerzy Suchodół. Nad sprawnością maszyn i urządzeń czuwał Zbyszek Świszcz. Obsługę sekretariatu zapewnili: Edyta Nowosadzka, Małgorzata Haruk i Jarosław Dąbrowski.
Wyniki w klasie otwartej: 1. Józef Pituch (195/250 pkt.), 2. Mirosław Kabała (176), 3. Jerzy Suchodół (165), 4. Stanisław Kasperski (160), 5. Mirosław Sawicki (147), 6. Anna Szumera – 132 pkt.